12 ton elektrośmieci w 11 godzin

W ramach ekologicznej akcji „Wszystko w naszych rękach” w sklepie IKEA Łódź padł chlubny rekord. W czasie 11 godzin akcji, zebrano prawie 12 ton elektrośmieci. Zaangażowanie łodzian, zarówno tych najmłodszych, jak i tych starszych mile zaskoczyło organizatorów.

11 600 kg. Dokładnie tyle ważył zużyty elektryczny sprzęt, który łodzianie dostarczali od godziny 9 do 20 w ramach zbiórki elektrośmieci organizowanej pod hasłem „Wymień stare urządzenia na roślinę do sadzenia”. Jesteśmy mile zaskoczeni tak dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem łodzian w akcję. Cieszymy się, że świadomość ekologiczna jest coraz większa. W przyszłym roku z pewnością powtórzymy akcję i mamy nadzieję, że tegoroczny rekord ilości zebranych elektroodpadów zostanie pobity- mówi Magdalena Rozengart, kierownik sklepu IKEA Łódź.

Każdy, kto przyniósł zużyty sprzęt elektryczny (ok. 10 kg) lub minimum 20 sztuk baterii, otrzymał w zamian sadzonkę. Większość odpadów stanowiły: telewizory, monitory, sprzęt chłodniczy, małogabarytowy sprzęt A-V. W zamian za przyniesiony sprzęt wydano ponad 1000 sztuk sadzonek roślin, z których łodzianie najchętniej wybierali iglaki. Każdy uczestnik miał także szansę porozmawiać o szkodliwości odpadów z pracownikami firmy REMONDIS Elektrocycling.

W ramach akcji pracownicy sklepu IKEA wraz z fundacją FERSO przeprowadzili szereg warsztatów o tematyce ekologicznej. Edukowali jak oszczędzać energię i wodę, a także jak segregować śmieci. W warsztatach bardzo chętnie brały udział dzieci, które w dyskusji wykazały się dużą wiedzą z podstaw ekologii. W piątek odbyły się analogiczne warsztaty dla uczniów szkół podstawowych. Ponownie eko-świadomość dzieci biorących udział w warsztatach była zaskakująco duża, a dyskusja o ekologii na naprawdę wysokim poziomie. Wszyscy zgodnie wskazywali zagrożenia występujące w domach. Większość uczniów wiedziała, co należy zrobić z odpadami, w tym z elektroodpadami i bateriami. Co więcej, wszyscy deklarowali, że segregują śmieci i baterie. Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzymał zestaw gadżetów ekologicznych.

źródło/autor: IKEA

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu