SzkolaBiznesu.eu motorem przedsiębiorczości w Małopolsce

Projekt „Uniwersyteckie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Akademickiej”, realizowany przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej rozpoczyna kolejny etap rekrutacji do cyklu 10 bezpłatnych szkoleń (rekrutacja zakończy się 13 czerwca 2010). Każdy uczestnik kursu otrzyma bezpłatne wsparcie, poprzez uczestnictwo w kompleksowo przygotowanych cyklach szkoleń, dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt trwać będzie 2 lata, a ze szkoleń skorzysta ok. 200 osób z obszaru woj. małopolskiego.

Ponadto, Uniwersyteckie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Akademickiej ma za zadanie promować innowacyjnych i przedsiębiorczych studentów oraz doktorantów z województwa małopolskiego. Oprócz merytorycznego przygotowania, uczestnicy szkolenia otrzymają także możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych na sfinansowanie swojego biznesowego pomysłu z zakresu przedsiębiorczości akademickiej. Efektem końcowym jest napisanie przez uczestników biznesplanów oraz przedstawienie ich instytucjom finansującym. Warto dodać także, że dwóch naszych uczestników otworzyło spółki spin off we współpracy z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Gratulujemy i życzymy samych sukcesów zawodowych.

Jakie wrażenia odnoszą na temat szkoleń mieli uczestnicy? Szkolenia dały mi możliwość poznania młodych, przedsiębiorczych i ambitnych ludzi, którzy podobnie jak ja pragną założyć własną firmę. W trakcie kursu poruszone zostały kwestie związane z innowacyjnością, analizą finansową przedsiębiorstwa, komercjalizacją pomysłów, a także pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania. Najciekawszym szkoleniem były negocjacje w biznesie, podczas których uczestniczyliśmy w wielu warsztatach i poznaliśmy samych siebie z innej perspektywy. To naprawdę dobra przygoda i owocnie spędzony czas, a szkolenia wzbogaciły moją wiedzę i motywacje do działania. A wszystko za darmo. Polecam – była uczestniczka szkolenia, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Czym tak naprawdę jest przedsiębiorczość akademicka ? Jest to połączenie potencjału, jaki drzemie w ośrodkach akademickich oraz doświadczenia pochodzącego z sektora biznesowego. Do tej pory bardzo rzadko w Polsce były podejmowane próby scalenia tych dwóch elementów rynku. Dopiero akcesja Polski do Unii Europejskiej oraz przyznane nam fundusze strukturalne pozwoliły na dostarczenie nowych narzędzi i kapitału, służącego do pokazania korzyści płynących ze sfery badawczo-rozwojowej. – powiedział dr Jarosław Plichta, Prezes Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dlaczego akurat wsparcie przedsiębiorczości akademickiej ?Ponieważ jest to niewykorzystana luka na rynku polskim. W Europie oraz USA sfera biznesu potrafi od lat wykorzystywać potencjał płynący z ośrodków naukowych, dzięki którym rośnie przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw i następuje postęp technologiczny. Pragniemy stworzyć w Krakowie, jako mieście akademickim, Uniwersyteckie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Akademickiej, czyli zalążek sieci, który w połączeniu z dobrymi praktykami z Zachodu da efekt synergii. Umożliwi to polskim przedsiębiorcom wdrożenie innowacji powstałych na lokalnym rynku.- komentuje dr Jarosław Plichta, Prezes Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach projektu Uniwersyteckie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Akademickiej, dostarczy beneficjentom wiedzę i umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Cykl dydaktyczny składa się z 3 części:

  • Szkolenia tradycyjne
  • Doradztwo
  • Szkolenia elektroniczne

I. Planowane jest przeprowadzenie 10 szkoleń stacjonarnych i w trybie e-learningowym obejmujących m.in. tematykę:i w MIĘDZY INNYMI tematykę:

  • przedsiębiorczości akademickiej,
  • technik informatycznych i informacyjnych, ekonomiczna gra strategiczna TEES
  • analizy i badania rynku
  • komunikacji interpersonalnej i negocjacji w biznesie
  • pisania Biznes Planów
  • zarządzania małą firmą

II. Doradztwo/ Konsultacje: Każdemu uczestnikowi przysługuje 18 godzin konsultacji.

Każdy uczestnik szkoleń będzie miał możliwość konsultacji stacjonarnych lub e-learningowych ze specjalistami z dziedzin: IT, marketingu i PR, pozyskiwania kapitału inwestycyjnego, księgowości.

Zajęcia prowadzą trenerzy posiadający niezbędne kwalifikacje i bogate doświadczenie. Szkolenia maja na celu przygotowanie nie tylko teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne do prowadzania firmy w warunkach rynkowych. Przykładem praktycznych warsztatów jest m.in. przeprowadzenie rozgrywki gry strategicznej TEES oraz interaktywne warsztaty z pisania Biznes Planów.

źródło/autor: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu