PGS Software S.A. – wyniki za I kwartał

PGS Software S.A. – dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań outsourcingowych IT – zanotował w I kwartale 2010 r. ponad 1,75 mln zł przychodów ze sprzedaży i 130,5 tys. zł zysku netto, w porównaniu do odpowiednio 2,17 mln zł przychodów i 384,9 tys. zł zysku netto w analogicznym okresie 2009 roku.

-„Wyniki finansowe pierwszego kwartału br. to w dużej mierze efekt zawirowań gospodarczych w 2009 roku. Wiele przedsiębiorstw było zmuszonych do redukcji wydatków, w tym także na rozwój infrastruktury informatycznej. Widać jednak wyraźnie, że choć koniunktura wraca bardzo powoli, to sprzedaż w marcu była już na wysokim poziomie. Była ona najwyższa w ujęciu miesięcznym od ponad roku. Co ważne, pomimo trudnej sytuacji na rynkach udało nam się utrzymać bazę stałych klientów, a to kolejnych okresach będzie miało istotny wpływ na poprawę rentowności.” – mówi Wojciech Gurgul, Prezes Zarządu PGS Software S.A.

Klientami Spółki są zarówno małe przedsiębiorstwa jak i duże korporacje, najczęściej z branży informatycznej, produkcyjnej oraz mediów. Ponad 90% dochodu spółki generowane jest przez klientów z krajów europejskich, głownie z Danii, Szwajcarii, Szwecji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Belgii.

-„Drugim istotnym czynnikiem, który miał wpływ na wynik finansowy były wahania kursu Euro, w którym denominowana jest znaczna część przychodów Spółki. Średnia wartość Euro w I kwartale 2010 roku była niższa o około 0,5 zł w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku.” – komentuje Wojciech Gurgul, Prezes Zarządu PGS Software S.A.

Spółka obecnie prowadzi prace przygotowawcze do rozwoju działalności na rynku polskim, co w przyszłości wpłynie na dywersyfikację struktury przychodów oraz zmniejszy ryzyko związane z kursami wymiany walut obcych.

źródło/autor: PGS Software

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu