I kwartał Grupy Redan powyżej oczekiwań

Grupa Redan podała wyniki finansowe za I kwartał 2010 r. Wartość wypracowanej sprzedaży wyniosła 67,4 mln zł, a wolumen marży handlowej 28,3 mln zł. Dynamicznie rozwijała się sieć dyskontowa Textilmarket. Wyraźnie poprawiły się osiągane przez Redan wyniki w sektorze modowym. Znaczący wzrost sprzedaży, a przede wszystkim zysków odnotowany został również w działalność zagranicznej Grupy.

W I kwartale 2010 r. przychody ze sprzedaży Grupy Redan wzrosły o 8,6% , natomiast wypracowany wolumen marży handlowej zwiększył się o ponad 10% w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. Podjęte w 2009 roku działania restrukturyzacyjne przyniosły oczekiwaną redukcję kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu do 29,5 mln zł z blisko 33,4 mln zł w I kwartale 2009 r. W konsekwencji w I kwartale 2010 r. strata netto Redan zmalała do 1,5 mln zł w stosunku do 14,5 mln zł straty w I kwartale 2009 roku. Jednocześnie, GK Redan osiągnęła w tym okresie najlepszy od czterech lat wynik z działalności podstawowej, czyli sprzedaży odzieży.

„Uzyskane w pierwszym kwartale wyniki są bardzo dobre i wskazują, że po ciężkim okresie restrukturyzacji prowadzonej w 2009 roku, Grupa wraca do wypracowywania zysków. Utwierdza nas to w przekonaniu, że plan na 2010 rok zostanie zrealizowany.” – powiedział Piotr Kulawiński, Prezes Zarządu Redan S.A.

W I kwartale 2010 r. sprzedaż dyskontów odzieżowych Textilmarket wyniosła 33,2 mln zł, zwiększając się o 20% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost jest rezultatem zarówno rozwoju sieci sklepów, jak też wzrostu sprzedaży w sklepach porównywalnych (działających w poszczególnych miesiącach 2009 i 2010 roku), który wyniósł 9%. Razem spowodowało to znaczne zwiększenie zysku brutto sieci, który wyniósł blisko 1,4 mln zł, czyli 25 razy więcej niż w I kwartale 2009 r.

Na rynku modowym w Polsce w I kwartale 2010 r., pomimo długo trwającej zimy, Grupa Redan odnotowała 5% wzrost sprzedaży osiągając 29,7 mln zł obrotu netto. Jeszcze więcej, bo o 9% wzrósł wolumen wypracowanej marży handlowej, który wyniósł ponad 14 mln zł. Wzrost sprzedaży został osiągnięty pomimo, że w 2009 roku zlikwidowana została praktycznie cała sieć sklepów własnych marki Troll.

„Poprawa wyników sektora modowego to przede wszystkim efekt przyrostu sprzedaży w sklepach porównywalnych Top Secret, który w I kwartale 2010 roku wyniósł 11%, przy jednoczesnej redukcji kosztów działalności.” – powiedział Piotr Kulawiński – „Jesteśmy przekonani, że w kolejnych kwartałach istotnie wzrośnie również realizowana marża, co przełoży się na generowanie zysków w tym segmencie działalności Grupy.”

Istotnie poprawiły się również wyniki działalności zagranicznej Grupy. Duże zainteresowanie kolekcjami Top Secret i Troll pozwoliło zwiększyć sprzedaż aż o 69% w stosunku do analogicznego okresu 2009 roku i osiągnąć obroty netto na poziomie blisko 2,8 mln zł. Dzięki temu, strata brutto w wysokości 1 mln zł za I kwartał 2009 roku została zamieniona w zysk brutto na poziomie 0,5 mln zł w I kwartale 2010 roku.

Na podstawie wyników osiągniętych w I kwartale br., Zarząd Grupy Redan jest przekonany, o możliwości realizacji opublikowanych prognoz finansowych na 2010 rok.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu