Grupa Seco/Warwick: podwojenie portfela zamówień w pierwszych miesiącach 2010 roku

  • by

Grupa SECO/WARWICK, światowy lider w produkcji urządzeń do obróbki cieplnej metali, zanotowała w I kwartale 2010 roku przychody w wysokości 21,9 mln zł. Wyniki Spółki w tym okresie pozostawały pod wpływem recesji w 2009 roku, która wpłynęła na niski poziom zamówień w tamtym okresie, co przy długim cyklu sprzedażowym Spółki przełożyło się na słabą sprzedaż w I kwartale. Jednocześnie, dzięki aktywnym działaniom handlowym, Grupa w pierwszych miesiącach tego roku podwoiła swój backlog (w porównaniu z grudniem 2009), który na koniec marca sięgnął już 112 mln zł. Grupa zachowała również stabilną i bezpieczną pozycję finansową. W połączeniu z odbudową portfela zamówień i pozyskaniem znaczących kontraktów, jest to dobry prognostyk na drugą połowę bieżącego i 2011 rok.

Najważniejsze wydarzenia

W I kw. 2010 Seco/Warwick złożyła oferty o łącznej wartości 281,1 mln USD wobec 165,4 mln USD w analogicznym okresie 2009 r. Jednocześnie wartość zapytań ofertowych w Grupie wzrosła aż o 70%. Grupa zdobyła portfel zamówień stanowiący solidną bazę na 2010 rok – poziom backlog podwoił się po pierwszych trzech miesiącach tego roku, w porównaniu z grudniem 2009 i przekroczył 112 mln zł, co oznacza powrót do poziomu sprzed kryzysu (z maja 2008). Grupa pozyskuje pierwsze kontrakty z nowym branż, do których wyszła z ofertą w 2009 roku: energetyki jądrowej oraz przemysłu siłowni wiatrowych. Spółka zauważyła również oznaki ożywienia w segmencie CAB.

Wyniki za 2009 rok – szczegóły

Niższy poziom sprzedaży w pierwszych trzech miesiącach 2010 roku oraz strata na poziomie netto były zgodne z budżetem Spółki i wynikały z niskiego poziomu zamówień w 2009 roku, związanego z recesją na podstawowych rynkach grupy w tamtym okresie.

Spółka Seco/Warwick SA zanotowała w I kwartale 2010 sprzedaż na poziomie 10,9 mln zł, w porównaniu z 22,2 mln zł rok wcześniej. Portfel zamówień tej spółki na koniec marca wynosił już 54 mln zł, przy czym zamówienia na aż 49 mln zł zostały sfinalizowane w I kwartale 2010 roku.

Seco/Warwick USA Corp. zanotowała w I kwartale sprzedaż na poziomie 5 mln zł (wobec 6,9 mln zł rok wcześniej). Jednocześnie w tym okresie spółka zdobyła zamówienia o łącznej wartości 14,2 mln zł, i w efekcie jej backlog na koniec marca wyniósł 19,4 mln zł. W kwietniu spółka zdobyła natomiast kolejne zamówienie o wartości 1,7 mln USD. Jednocześnie znacznie wzrosła w I kwartale tego roku ilość otrzymywanych przez spółkę zapytań ofertowych.

Elterma wypracowała w I kwartale 2010 sprzedaż na poziomie 7,8 mln zł, wobec 10,6 mln zł rok wcześniej. Spółka zdobyła w tym okresie szereg istotnych kontraktów, w efekcie jej poziom zamówień sięgnął na koniec marca do 38,1 mln zł.

Spółki Retech i S/W Allied, w których Grupa posiada 50% udziałów, pozytywnie kontrybuowały do wyniku Spółki. Udział Retech w wyniku netto pierwszego kwartału wyniósł 90 tys. zł, a S/W Allied: 1 015 tys. zł.

Sprzedaż Retecha w I kwartale wyniosła 4,9 mln USD i była niższa niż rok wcześniej (kiedy to wyniosła 12,6 mln zł), co związane było m.in. z mniejszym poziomem zamówień w latach 2008/2009, połączonym z długim cyklem realizacji kontraktów w Retech. Dodatkowo negatywny wpływ na sytuację Retech w I kwartale 2010 miały restrykcje eksportowe rządu USA wobec Chin, które objęły urządzenia Retech o łącznej wartości 8 mln USD. Backlog Retecha na koniec marca wynosił 13 mln USD.

S/W Allied Indie zanotowała w I kwartale 2010 sprzedaż na poziomie 16,9 mln zł. Backlog spółki na koniec roku 2009 odpowiadał całej sprzedaży z ubiegłego roku. Jednocześnie w pierwszym kwartale tego roku spółka zdobyła kolejne zamówienia o wartości 3,8 mln USD. W drugim kwartale tego roku planowane jest pełne uruchomienie produkcji w nowym zakładzie produkcyjnym pod Mumbajem.

S/W Tianjin Chiny, który negatywnie kontrybuował do wyniku netto Grupy w I kwartale (-150 tys. zł) prowadzi prace nad finalnym technicznym odbiorem 2 kontraktów na rynku chińskim oraz na Bliskim Wschodzie. W związku ze zmianą strategii na tym rynku, spółka ta koncentruje się obecnie na segmencie pieców aluminiowych i jest w trakcie restrukturyzacji zatrudnienia.

Strategia grupy Seco/Warwick

Grupa kontynuuje działania w ramach projektu Global Product Management, czyli transferu technologii i know how i standaryzacji oferty na wszystkich rynkach świata na których jest obecna.

Seco/ Warwick SA wdraża nową technologię: PRENIT oraz pracuje nad projektem nowoczesnego pieca do topienia aluminium.

Plany Eltermy zakładają aktywizację sprzedaży w Europie Zachodniej: promocję pieców do azotowania w technologii Zero Flow i wprowadzenie oferty pieców dzwonowych (technologia z Indii). Na rynku indyjskim Grupa otwiera nową fabrykę i koncentruje się na lokalnej produkcji w segmentach CAB, Aluminium oraz Vacuum.

Amerykański SECO/WARWICK Corp. będzie aktywizował działania sprzedażowe, szczególnie w segmencie próżni i wprowadzi technologię pieców dzwonowych.

Jeśli chodzi o rynek chiński, w związku z decyzją o zmianie strategii wobec tego rynku, Grupa powołała nową spółkę (należącą do SWSA i Retech), która będzie koncentrowała się na segmentach: próżniowym, CAB i technologii Retech oraz pieców atmosferowych. Spółka została zarejestrowana 6 maja, trwają prace nad uruchomieniem jej działalności. Na koniec kwietnia tego roku spółka posiadała już portfel zamówień o wartości ok. 4 mln zł.

„Wyniki pierwszego kwartału tego roku pozostają pod wpływem recesji w roku 2009 i związanego z nią niskiego poziomu zamówień w tym okresie. Dlatego nie odzwierciedlają naszych planów na ten rok w zakresie wyników finansowych. Jednocześnie możemy potwierdzić, że pierwszy kwartał był okresem kontynuacji odbicia, którego pierwsze symptomy obserwowaliśmy pod koniec ubiegłego roku. Dzięki naszej aktywności handlowej w 2009 i bieżącym roku udaje nam się z poprawy sytuacji rynkowej korzystać i zdobywać kolejne kontrakty. W efekcie nasz backlog na koniec marca tego roku wyniósł już 112 mln zł i był ponad dwukrotnie wyższy od notowanego grudniu roku 2009. Kolejne kwartały tego roku będą okresem realizacji zdobytych zamówień, co z kolei przełoży się na poprawę naszych wyników finansowych w drugiej połowie bieżącego i w przyszłym roku” – powiedział Leszek Przybysz, Prezes Zarządu SECO/WARWICK SA.

„Cieszy nas wysoki backlog we wszystkich spółkach Grupy. Duże znaczenie mają dla nas w szczególności umowy podpisane przez Seco/Warwick Corporation w Stanach Zjednoczonych – ich pozyskanie świadczy o tym, że aktywizacja sprzedaży w tej spółce i wynikająca z niej rekordowa liczba zapytań ofertowych jakie otrzymaliśmy w końcówce ubiegłego roku przekładają się na kolejne zlecenia. Z zadowoleniem obserwujemy także duże zainteresowanie rynku ofertą naszej nowej spółki chińskiej i zdobyciem przez nią kilku zamówień jeszcze przed jej formalnym zarejestrowaniem. Rokuje to dobrze na przyszłość” – dodał Leszek Przybysz.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu