Grupa Kopex spodziewa się dalszego wzrostu przychodów i zysków

Grupa Kopex – trzeci największy na świecie producent maszyn i urządzeń górniczych oraz dostawca usług dla przemysłu wydobywczego, opublikowała dzisiaj skonsolidowane wyniki finansowe osiągnięte w pierwszym kwartale 2010 roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 633,6 mln zł. Wynik operacyjny EBIT wyniósł 23,4 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej wyniósł 8,9 mln zł.

„Osiągnięte w I kwartale br. wyniki odzwierciedlają sytuację z jaką na początku roku mieliśmy do czynienia na rynku dostawców maszyn i usług dla przemysłu wydobycia węgla, zwłaszcza w Polsce, ale także na rynkach międzynarodowych. W porównaniu do rekordowego w historii Grupy Kopex pierwszego kwartału ubiegłego roku, wyniki w tym kwartale są na niższym poziomie. Największy wpływ na spadek wyników miał Tagor, który zakończył realizację kontraktów w ramach polskiego kredytu rządowego do Chin, a w ostatnich miesiącach dodatkowo zanotował spadek zamówień na obudowy ścianowe spowodowany kryzysem na rynku wydobywczym. Dodatkowo jego wyniki obciążone zostały kosztami restrukturyzacji, o której informowaliśmy już w styczniu.” – mówi Marian Kostempski, Prezes Zarządu Kopex SA.

W przyszłość Grupa Kopex patrzy jednak z optymizmem i spodziewa się poprawy przychodów i zysków w kolejnych kwartałach. ”Od drugiego kwartału rozpoczęliśmy już właściwą realizację budowy nowego szybu w kopalni „Zofiówka”, co zapewni znaczącą poprawę wyników i rentowności w segmencie usług górniczych w 2010 roku. Z sukcesem kończymy także procesy restrukturyzacyjne w spółkach najbardziej dotkniętych kryzysem. W Tagorze de facto zakończyliśmy restrukturyzacje. Poprawa spodziewana jest także w Serbii, oraz w segmencie odlewniczym, który dzięki pozyskaniu nowych kontraktów powróci do rentowności” – dodaje Marian Kostempski. Aktualnie trwają jeszcze analizy w poszczególnych spółkach Grupy i najprawdopodobniej na początku czerwca Kopex S.A. przedstawi swoje szacunki skonsolidowanych wyników finansowych na bieżący rok.

Ożywienie w górnictwie podziemnym obserwowane na rynkach międzynarodowych jest związane z rosnącym zapotrzebowaniem na surowce energetyczne z krajów rozwijających się, szczególnie Chin i Indii. W tym roku Chiny wyprodukują około 2,6 mld ton węgla, a niebawem wydobycie przekroczy 3 mld ton. Górnictwo Chin ma ogromne potrzeby sprzętowe. Aby je zaspokoić potrzebuje urządzeń najbardziej wyrafinowanych technicznie i wydajnych, których lokalni producenci sami jeszcze nie są w stanie wyprodukować.

Właśnie na takie zapotrzebowanie odpowiada najnowszy kombajn ścianowy KSW-1500EU produkowany przez Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne, który Grupa Kopex sprzedała do Chin. Kontrakt ma wartość ponad 3 mln euro i obejmuje dostawę maszyn najnowszej generacji dla zjednoczenia Xinwen Mining Group. Inwestor oczekuje rekordowego wydobycia do 30 tys. ton na dobę, czyli około 1 mln ton miesięcznie.

„Sprzedaż kombajnu do Chin jest dużym krokiem w kierunku zwiększenia dostaw kolejnych maszyn na rynek chiński i mamy nadzieję, że wkrótce poinformujemy o kolejnych umowach. Weszliśmy bowiem na rynek największego producenta węgla na świecie z najbardziej skomplikowaną maszyną zmechanizowanego kompleksu ścianowego. Instalując nasz sprzęt w największych i najnowocześniejszych kopalniach Chin zdobywamy również referencje na inne rynki światowe.” – mówi Marian Kostempski, Prezes Zarządu Kopex SA.

„Spodziewamy się rozstrzygnięcia przetargów na dostawy maszyn i urządzeń w Australii i Argentynie. Bardzo dobrze wygląda rozbudowa kopalni podziemnej w Indonezji którą realizuje nasza spółka zależna z Jakarty. Spodziewamy się systematycznej poprawy wyników sprzedaży eksportowej.” – mówi Marian Kostempski.

Pierwszy kwartał tego roku był także okresem intensywnej pracy nad projektami spoza bieżącej działalności operacyjnej, które mają ogromne znaczenie dla dynamicznego rozwoju Grupy Kopex.

W lutym została podpisana umowa nabycia akcji spółki Ryfama, znanego i cenionego na całym świecie rybnickiego producenta przenośników zgrzebłowych. Kopex nabył już ponad 26% udziałów w kapitale spółki Ryfama. Do końca miesiąca spodziewana jest pozytywna decyzji UOKiK, która pozwoli na realizację kolejnego etapu transakcji i zwiększenie przez Kopex do 75% udziału w Ryfamie.

„Przejęcie Ryfamy było od dawna naszym strategicznym celem akwizycyjnym. Ryfama ma bardzo dobrą i uznaną markę w górnictwie węglowym i zajmuje szczególną pozycję wśród producentów przenośników zgrzebłowych w Polsce i w Europie.” – mówi Marian Kopstempski. „Wzmocniliśmy pozycję konkurencyjną Grupy Kopex w produkcji kompletnych systemów ścianowych. Uzupełnieniem wysokiej jakości kombajnów ścianowych produkowanych przez ZZM i obudów ścianowych Tagoru są przenośniki zgrzebłowe Ryfamy.” – dodaje.

Drugim projektem akwizycyjnym prowadzonym przez Kopex był udział w procesie prywatyzacji spółki Remag, producenta kombajnów chodnikowych, którego właścicielem jest Skarb Państwa. Po złożeniu wiążących ofert na zakup Remag-u, Skarb Państwa nie wybrał do dalszego procesu Kopeksu.

Przetarg traktowaliśmy oportunistycznie, zwłaszcza kiedy z sukcesem zamknęliśmy akwizycję Ryfamy. Brak zainteresowania Ministerstwa Skarbu Państwa naszą ofertą na prywatyzację Remag-u, w żaden sposób nie pozbawia możliwości Grupy Kopex do samodzielnej produkcji kombajnu chodnikowego” – mówi Marian Kostempski. „Dwa egzemplarze kombajnu chodnikowego KTW-200 wyprodukowane przez Grupę Kopex zostały już sprzedane do polskich kopalni. Spodziewamy się jeszcze w tym roku zrealizować sprzedaż przynajmniej dwóch sztuk kombajnu chodnikowego produkowanego samodzielnie przez Grupę Kopex.” – dodaje.

Grupa Kopex od 2007 roku prowadziła działania związane z wdrożeniem nowego kombajnu chodnikowego, którego zaprojektowanie i wyprodukowanie zajęło niecały rok. Atutem Grupy Kopex w rozwoju urządzeń takich jak kombajny chodnikowe jest posiadanie wyspecjalizowanej spółki Kopex-PBSz zajmującej się wykonywaniem usług dla górnictwa, która jest zarówno polem doświadczalnym dla nowych urządzeń, jak również nabywcą części gotowych maszyn.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu