Przejdź do treści

Capital One Advisers wprowadzi Polski Holding Rekrutacyjny S.A. na NewConnect

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. (PHR) skupia przedsiębiorstwa działające w obszarze Human Resources. W holdingu udział mają spółki z zakresu doradztwa personalnego, rekrutacji, head huntingu, szkoleń oraz outsourcingu płacowego. PHR inwestuje w podmioty już istniejące oraz nowopowstałe przedsięwzięcia.

W marcu tego roku spółka podpisała umowy na przejęcie 4 podmiotów działających w branży pracy tymczasowej, doradztwa personalnego, rekrutacji i selekcji oraz szkoleń dla biznesu. Grupa, która docelowo ma liczyć 30 agencji, zakłada uzyskanie w tym roku 70 – 150 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

Prywatna oferta akcji, którą przeprowadzi Capital One Advisers oraz debiut Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego S.A. na NewConnect będą miały miejsce jeszcze w II kwartale bieżącego roku.

Capital One Advisers pracuje obecnie także nad wprowadzeniem do Alternatywnego Systemu Obrotu akcji spółek: Stopklatka S.A., Eskimos S.A., PAGI S.A., Novascon Pharmaceuticals.