WDM i TOTMES konsolidują spółki z grupy

przez | 18/05/2010

Grupy WDM oraz Totmes, twórcy funduszy typu private equity Black Pearl Capital S.A. i Vesuvio Capital S.A. konsolidują spółki z grupy. Na podstawie umów kupna-sprzedaży akcji Totmes zwiększył swoje zaangażowanie w BPC do 43,37% ,a WDM udziały w Vesuvio do 66,6% (po rejestracji podwyższenia kapitału w wyniku zakończonej prywatnej oferty akcji o wartości 6,5 mln zł udział ten wyniesie 43,7%).

Zapadły również wiążące decyzje co do połączenia poszczególnych podmiotów. Black Pearl Capital połączy się z Totmes Fund, kontrolowanym przez grupę Totmes, zaś Vesuvio Capital z BIO-MED Capital kontrolowanym przez grupę WDM. W zamyśle twórców pozwoli to na szybszy wzrost wartości poszczególnych funduszy.

„Pierwotnie planowaliśmy wspólnie z grupą Totmes, iż BPC wchłonie zarówno Totmes Fund jak i BIO-MED Capital, jednak po analizie możliwości wzrostu wszystkich podmiotów, uznaliśmy że lepszym rozwiązaniem będzie połączenie BIO-MED Capital jako wyspecjalizowanego funduszu inwestującego w branże: biotechnologia, medycyna i ochrona zdrowia, z Vesuvio Capital – funduszem wyspecjalizowanym w inwestycjach w spółki finansowe. Jednocześnie zaś Black Pearl Capital mający szersze spektrum zainteresowań, połączy się z Totmes Fund, również posiadającym spółki portfelowe z różnych branż. W ten sposób osiągniemy dwa cele jednocześnie. Po pierwsze uprościmy strukturę zarządzania i podejmowania decyzji, po drugie zachowany charakter tworzonych funduszy, dając im możliwość mocnego wzrostu.” – komentuje Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu WDM S.A.

„Współpraca pomiędzy Totmes i WDM układa się bardzo dobrze, stąd możliwe są takie decyzje, jak ta dotycząca Black Pearl Capital i Vesuvio Capital. Dzięki temu jesteśmy w stanie razem efektywnie budować wartość poszczególnych podmiotów i grup kapitałowych dla naszych akcjonariuszy. Podejmując decyzje mieliśmy na uwadze fakt, że Black Pearl Capital jest już notowany na rynku NewConnect, Vesuvio dopiero na niego trafi. Chcemy aby ta spółka już w momencie debiutu posiadała jak najlepszy portfel inwestycyjny. W dalszym ciągu pozostajemy w niej znaczącym akcjonariuszem” – mówi Andrzej Woźniakowski, Prezes Zarządu Totmes S.A.

„Z punktu widzenia akcjonariuszy Black Pearl Capital, połączenie z Totmes Fund jest bardzo korzystne – powiększy nasz niepubliczny portfel inwestycyjny o 6 spółek, a łączna wycena aktywów w portfelu sięgnie przeszło 50 mln zł. Jednocześnie zachowamy dużą różnorodność spółek, bez wyraźnej przewagi jednego profilu, co jest zgodne z polityką inwestycyjną funduszu. Jednocześnie zaś ułatwi to pracę na poziomie operacyjnym, tj. chociażby monitorowanie wzrostu inwestycji.” – mówi Jacek Woźniakowski, Prezes Zarządu Black Pearl Capital S.A.

Na mocy zawartych 13 maja 2010 roku umów, WDM nabył akcje w Vesuvio Capital S.A., jednocześnie zaś zbył akcje w Black Pearl Capital S.A. W konsekwencji, udział WDM w Vesuvio Capital S.A. wynosi aktualnie 66,6%. Jednocześnie Totmes S.A. zwiększył swój udział w Black Pearl Capital S.A. do 43,37%. oraz zmniejszył w VESUVIO Capital S.A. do 21,9%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.