IBM rozpoczyna nową erę w zakresie inteligentnego zarządzania budynkami

IBM ogłosił, że pracuje nad stworzeniem mądrzejszych budynków, biur i obiektów infrastruktury miejskiej. W ten sposób IBM chce pomóc klientom budować swoiste centra dowodzenia, które będą zarządzać nie tylko ich własnym centrum danych i systemem IT, ale także magistralami wodnymi, urządzeniami biurowymi, zamkami do drzwi i systemami ogrzewania.

Obecnie w samym tylko Nowym Yorku budynki odpowiadają za 80% emisji dwutlenku węgla w skali roku, czyli produkują go więcej niż auta.

Wykorzystując swoje doświadczenie w zarządzaniu systemami, czujnikami i w analityce predyktywnej, IBM scala światy fizyczny i cyfrowy, tworząc nowe inteligentne infrastruktury pomagające bardziej wydajnie zarządzać budynkami.

Mądrzejszy budynek może szybko identyfikować i reagować na każdym możliwym poziomie. Łącząc swoje doświadczenie w oprogramowaniu, badaniach i usługach razem ze swoimi partnerami, IBM pomaga klientom w:

  • zarządzaniu energią za pomocą monitoringu i analizy ogrzewania, klimatyzacji oraz zużycia prądu, co może obniżyć koszty i zredukować emisję dwutlenku węgla do atmosfery;
  • identyfikacji luk w systemach bezpieczeństwa;
  • utrzymaniu sprzętu w sposób pro-aktywny, a nawet predykcyjny, unikając awarii i zapewniając, że ważne aktywa jak np. systemy przeciwpożarowe, urządzenia technologiczne, systemy HVAC oraz inne są sprawne i mogą działać gdy jest to niezbędne;
  • lokalizacji aktywów we wszystkich budynkach, w tym narzędzi, sprzętu i maszyn;
  • zarządzaniu kosztami druku i zużycia materiałów eksploatacyjnych w biurach.

„Inteligentne budynki są kluczem do zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i środowiskowego w obszarach miejskich – powiedział Paweł Bondar, odpowiedzialny za Site&Facilities w dziale usług IT – Global Technology Services, IBM Polska. – Dostarczane w czasie rzeczywistym dane dotyczące infrastruktury w połączeniu z analityką mogą pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji ekonomicznych i uzyskiwaniu lepszych wyników ochrony środowiska.” – dodał.

Nad stworzeniem inteligentnych budynków IBM współpracuje z takimi firmami, jak Johnson Controls i Ricoh.

  • Johnson Controls współpracuje z firmą IBM w zakresie optymalizacji zużycia energii oraz podniesienia bezpieczeństwa i wygody klientów w ponad 150 krajach,
  • Ricoh współpracuje z firmą IBM w obszarze zaawansowanego systemu zarządzania drukiem i sprzętem, który dodaje do sprzętu biurowego funkcje śledzenia i monitoringu w czasie rzeczywistym, aby pomóc firmom obniżyć koszty związane z drukiem oraz zredukować emisję dwutlenku węgla. Według szacunków firmy badawczej Gartner firmy korzystające z drukarek, kopiarek i faksów mogą zaoszczędzić około 10-30% kosztów związanych z drukiem.

Firma IBM ogłosiła również pozyskanie nowych klientów korzystających z technologii IBM w tworzeniu mądrzejszych budynków na całym świecie:

  • Galveston National Laboratories, jeden z dwóch Narodowych Instytutów Zdrowia, który sfinansował laboratoria bezpieczeństwa biologicznego w USA – w celu zapewnienia funkcjonowania wszystkich urządzeń w swoich budynkach, w tym sprzętu biomedycznego, centrali wentylacyjnej oraz zamków do drzwi.
  • The Tennessee Valley Authority, publiczna spółka energetyczna w USA – do zarządzania i technicznej obsługi fizycznych i informatycznych aktywów w swoich elektrowniach, w tym energii kopalnej, wodnej, atomowej oraz wiatrowej.

W 2009 r. IBM stworzył koalicję przemysłową pod nazwą Green Sigma Coalition ze spółkami specjalizującymi się w pomiarach, monitoringu, automatyce, komunikacji danych oraz oprogramowaniu w celu dostarczania mądrzejszych rozwiązań do zarządzania energią, wodą, odpadami oraz gazami cieplarnianymi.

Inteligentne budynki w mądrzejszym świecie

Oprogramowanie, sprzęt oraz usługi IBM pomagają w tworzeniu, zarządzaniu oraz obsłudze najbardziej inteligentnych infrastruktur na świecie połączonych wzajemnie: od mądrzejszych budynków, miast, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, do biur, systemów transportowych oraz działań tego typu w każdej branży.

IBM łączy również technologię zarządzania budynkami z Centrami Przetwarzania Danych (Data Center), co umożliwia budowę obiektów o wysokiej efektywności energetycznej – Green Data Center. Odpowiednie zintegrowanie infrastruktury fizycznej z systemem zarządzania pozwala na dokładne określenie, gdzie i w jaki sposób energia elektryczna jest wykorzystywana oraz umożliwia optymalizowanie jej zużycia przez elementy infrastruktury. Integracja z pozostałymi systemami wyposażenia budynku pozwala na inteligentne zarządzanie również obiektami typu Data Center.

Inteligentne zarządzanie obiektem w połączeniu z wysoką efektywnością energetyczną przekłada się na znacznie mniejsze koszty operacyjne związane z obiektem jak również na zwiększenie niezawodności i dostępności usług świadczonych przez Data Center.

Link do Green Data Center: http://www-05.ibm.com/pl/services/site_and_facility/projekt.html

Aby przyłączyć się do dyskusji na blogu IBM Smarter Planet, proszę odwiedzić stronę internetową: http://asmarterplanet.com/blog/2010/02/smarter-buildings-for-a-smarter-planet.html

źródło/autor: IBM

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu