Towarowa Giełda Energii wzmacnia swoją pozycję w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

  • Towarowa Giełda Energii jest przygotowana do obrotu 15% wytworzonej w Polsce energii w ramach obowiązku nałożonego na wytwórców przez nowelizację ustawy Prawo energetyczne, która wejdzie w życie 9 sierpnia 2010 r. Szacowana wielkość obrotu będzie wynosić 15 TWh.
  • TGE odnotowuje rekordowe obroty na Rynku Dnia Następnego i ostatnio również na Rynku Terminowym Energii Elektrycznej.
  • TGE aktywnie uczestniczy w tworzeniu zintegrowanego europejskiego rynku energii elektrycznej w oparciu o tzw. Market Coupling (połączenie giełdowych rynków energii w sąsiadujących krajach). Porozumienie o współpracy zostało podpisane z giełdami: skandynawską, austriacką i czeską.

Strategia rozwoju TGE na lata 2010-2020 obejmuje nie tylko dążenie do wzrostu płynności rynków energii elektrycznej, ale duży nacisk kładzie na stworzenie miejsca obrotu paliwami do produkcji tej energii, takimi jak biomasa, gaz, węgiel. W centrum zainteresowania Giełdy jest również rozwój handlu prawami majątkowymi i uprawnieniami do emisji CO2. TGE wraz z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych (IRGIT) uzgodniły z NASDAQ OMX zasady bezpośredniego dostępu członków TGE do globalnego rynku emisji dwutlenku węgla z wykorzystaniem ich obecnych systemów i umów z TGE. Rynek emisji CO2 na NASDAQ OMX oferuje Członkom TGE szeroką gamę kontraktów na rynku CO2, od kontraktów typu spot, po kontrakty terminowe do 2014 roku.

Obligatoryjne skierowanie energii na giełdę nie wystarczy. Giełda sama musi dążyć do poprawy płynności prowadzonych rynków i aktywnie działać na rzecz stworzenia zintegrowanego rynku europejskiego. Pierwsze kroki zostały już zrobione, podpisaliśmy umowy o współpracy w ramach Market Coupling z największą europejską giełdą Nord Pool Spot oraz giełdami austriacką i czeską. Mimo braku obliga giełdowego odnotowujemy rekordowe obroty na Rynku Dnia Następnego, co jest sygnałem, że nasz rynek dojrzewa i docenia zalety konkurencji – powiedział Grzegorz Onichimowski, Prezes Towarowej Giełdy Energii.

Obowiązek publicznej sprzedaży energii elektrycznej przede wszystkim zwiększy znaczenie Rynku Dnia Następnego (RDN – rynek gdzie indeks bazowy jest tworzony w oparciu o duży wolumen i dużą liczbę transakcji). Rynek ten jest rynkiem fizycznym energii elektrycznej z dostawą energii w dniu następnym, co oznacza że w wyniku zawartych transakcji następuje fizyczny przepływ energii elektrycznej. Jego uczestnikami są m.in. wytwórcy i sprzedawcy energii elektrycznej, spółki obrotu energią, pozataryfowi odbiorcy energii elektrycznej bezpośrednio lub za pośrednictwem domów maklerskich.

Silny rynek bazowy RDN jest ważnym sygnałem cenowym dla uczestników rynku energii i zachęci firmy z sektora finansowego do uczestniczenia w rynku finansowym, które – jak pokazują doświadczenia europejskie – są motorem tworzenia płynności w tego typu segmentach rynkowych.

Finalna cena sprzedaży energii musi być zabezpieczona odpowiednimi instrumentami finansowymi. To wymaga dojrzałych rynków finansowych, które należy rozwijać, a „obligo” z pewnością temu pomoże- dodaje Grzegorz Onichimowski.

Kwiecień i maj br. są najlepszymi miesiącami pod względem wolumenu dla Rynku Dnia Następnego od początku istnienia tego rynku na TGE. Łączne obroty w kwietniu 2010 roku wykazały 5-proc. wzrost w stosunku do obrotów z marca i aż 70-proc wzrost w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Łączny wolumen wyniósł aż 429 759 MWh. Obroty na Rynku Terminowym Energii Elektrycznej w maju już teraz biją rekord – ponad 800 000 MWh.

Bezpieczeństwo rozliczeń transakcji realizowanych na TGE zapewnia Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S. A. (IRGiT). W dniu 29 kwietnia 2010 roku TGE podpisała z IRGiT umowę

o powierzenie obsługi finansowej transakcji giełdowych. Docelowym rozwiązaniem jest aby wszystkie transakcje zawierane na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (TGE) były rozliczane przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. (IRGiT).

Przejęcie rozliczeń przez IRGIT przyniesie wymierne korzyści firmom handlującym na TGE. IRGiT jest pierwszą w Europie Środkowo – Wschodniej izbą rozliczeniową typu Central Counterparty, która przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie transakcji. Dzięki innowacyjnemu podejściu IRGiT do rozliczania transakcji jej Członkowie będą mieli dostęp do większego rodzaju tańszych zabezpieczeń.

źródło/autor: TGE

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu