Tesgas w I kwartale 2010: bardzo dobre wyniki finansowe oraz dalszy konsekwentny wzrost sprzedaży

  • by

TESGAS S.A., notowana na NewConnect spółka o ugruntowanej pozycji na rynku podmiotów świadczących usługi dla sektora gazownictwa, oferująca usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji związanych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego, jak również eksploatacji obiektów gazowych, wypracował w I kwartale 2010 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 15,7 mln zł, co oznacza wzrost o 14,35% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom prawie 2,1 mln zł i był o 17,4% wyższy niż w I kwartale 2010 roku, natomiast zysk netto wyniósł ponad 1,6 mln zł, co oznacza wzrost o 46% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Wyniki finansowe TESGAS

Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju firmy, pomimo trudnych warunków atmosferycznych jakie miały miejsce w pierwszych dwóch miesiącach roku, co znacznie utrudniało prowadzenie prac w terenie, I kwartał 2010 roku był kolejnym okresem dalszego wzrostu sprzedaży TESGAS. Przychody ze sprzedaży wyniosły 15,67 mln zł i były wyższe o ponad 14% w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku. Zysk netto był natomiast o 46% wyższy i wyniósł 1,62 mln zł.

Wzrost wyników finansowych był efektem dwóch czynników:

  • zakończenia kontraktów wykonawczych rozpoczętych w roku ubiegłym, opiewających na kwoty wyższe niż w analogicznym okresie roku 2009.
  • realizowania przychodów z działalności eksploatacyjnej, w wartości zbliżonej do I kwartału 2009.

Istotne wydarzenia I kwartału 2010

  • rozpoczęcie realizacji umowy na świadczenie usług serwisowych dla systemów gazowniczych na 5 tłoczniach gazu zlokalizowanych na polskim odcinki gazociągu jamalskiego. Prace realizowane przez TESGAS S.A. są częścią umowy zawartej z Systemem Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ Spółka Akcyjna przez konsorcjum w składzie: PBG S.A., TESGAS S.A., ATREM S.A., Contrast Sp. z o.o. Zgodnie z zapisami kontraktu czynności serwisowe wykonywane będą przez okres 2 lat. Szacowane wynagrodzenie przysługujące TESGAS S.A., tytułu realizacji umowy, wynosi ok. 5,5 mln zł netto i stanowi 48% całej wartości kontraktu.
  • Nabycie w marcu 2010 roku 50,04% udziałów w kapitale zakładowym w spółce Stal Warsztat Sp. z o.o. Stal Warsztat prowadzi działalność produkcyjno-usługową w zakresie obróbki metali, tj. obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej blach, termicznego wypalania blach, obróbek ślusarskich i spawalniczych. Dzięki temu przejęciu TESGAS w dużej mierze uniezależni się od dostawców elementów stalowych, co poprawi jego pozycję konkurencyjną w przyszłych przetargach związanych z wykonawstwem specjalistycznych obiektów inżynieryjnych, w szczególności związanych z infrastrukturą gazową, i jednocześnie pozwoli na uzupełnienie oferty o nowe produkty tj. aparaty gazowe oraz elementy ciśnieniowe infrastruktury gazowej.
  • Pierwszy kwartał był także dla spółki okresem przygotowań do oferty publicznej i pracy nad prospektem emisyjnym, który został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego w kwietniu. Oferta publiczna, planowana na bieżący rok, będzie połączona ze zmianą rynku notowań akcji z rynku NewConnect na rynek główny.

„Pierwszy kwartał 2010 roku był kolejnym okresem wzrostu naszych wyników finansowych. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii, pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych w pierwszych dwóch miesiącach tego roku, udało nam się wypracować o 14% wyższe przychody oraz zysk netto wyższy o 46% w porównaniu do poprzedniego roku. Patrząc na wyniki kolejnych miesięcy mogę powiedzieć, że I kwartał jest zapowiedzią kolejnego udanego roku dla Spółki” – powiedział Włodzimierz Kocik, prezes Zarządu TESGAS S.A.

„Systematycznie realizujemy plany wzmacniania naszej pozycji w sektorze usług wykonawczych, który, w naszym przekonaniu, będzie głównym motorem wzrostu TESGAS. Dlatego też w I kwartale przejęliśmy udziały w spółce Stal Warsztat, a w maju podpisaliśmy przedwstępną umowę przejęcia udziałów w firmie Przedsiębiorstw Inżynierskie Ćwiertnia. Obie te spółki uzupełnią nasze dotychczasowe kompetencje podczas realizacji zleceń wykonawczych na rynku gazowniczym i przyczynią się do pozyskiwania kontraktów wykonawczych o wyższej niż obecnie wartości. Finalizacja przejęcia Przedsiębiorstwa Inżynierskiego Ćwiertnia będzie możliwa po pozyskaniu środków z oferty publicznej, którą planujemy przeprowadzić na przełomie II i III kwartału tego roku. Będzie się ona wiązać także ze zmianą rynku notowań akcji z NewConnect na rynek główny, który lepiej odpowiada zwiększającej się skali naszej działalności” – dodał Włodzimierz Kocik.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu