Stanowisko FPZ w sprawie weryfikacji uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych

Tagi:

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” reprezentująca świadczeniodawców podstawowej oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej żąda od Narodowego Fundusz Zdrowia stworzenia mechanizmów umożliwiających lekarzom weryfikację uprawnień pacjenta do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

Narodowy Fundusz Zdrowia w trakcie weryfikacji raportów statystycznych, odmawia finansowania świadczeń wykonanych przez świadczeniodawcę , osobom, które według Narodowego Funduszu Zdrowia, są nieubezpieczone. Według własnych kryteriów stosowanych przez Fundusz, nieubezpieczone są również niektóre dzieci do 18 roku życia, kobiety w ciąży oraz emeryci i renciści – czyli osoby uprawnione do świadczeń z mocy ustawy1. Nie dość, że NFZ ignoruje zapisy w/w ustawy, to na lekarza przerzuca ciężar udowodnienia, że przyjęty pacjent był ubezpieczony, czyli występował w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych – wewnętrznym systemie NFZ. Z racji weryfikacji dokonywanych po wykonaniu świadczeń De facto NFZ przerzuca finansowanie tysięcy świadczeń na świadczeniodawców.

Ustawa, w art. 240, jasno określa jakie dokumenty potwierdzają prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych a zapisy art. 2 ust. 1 pkt 3) bez żadnych wątpliwości wskazują, od których osób nie trzeba takich dokumentów żądać. Jednakże lekarz nie jest w stanie dokonać weryfikacji danych w wewnętrznych systemach Narodowego Funduszu Zdrowia bez odpowiedniego, do takiej weryfikacji narzędzia.

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” żąda od Narodowego Funduszu Zdrowia aby, w ramach dziesiątków milionów złotych wydawanych corocznie na własne systemy informatyczne:

  1. uporządkował dane w nich zawarte oraz
  2. wydał kartę ubezpieczenia zdrowotnego każdemu ubezpieczonemu obywatelowi naszego państwa w oparciu o aktualny Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, umożliwiający świadczeniobiorcom weryfikację uprawnień pacjenta do świadczeń w chwili udzielania świadczeń.

Nadmienić należy ,że karata ubezpieczenia zdrowotnego zapowiadana przez Ministerstwo Zdrowia a w szczególności w świetle obowiązujących zapisów ustawowych winna być już w posiadaniu każdego ubezpieczonego od ponad 5 lat ( od stycznia 2005)

W tej sytuacji wzywamy do przestrzegania i realizacji przepisów ustawy dotyczącej ubezpieczenia a w szczególności w zakresie udzielania świadczeń dzieciom do 18 roku życia oraz kobietom w ciąży.

źródło/autor: FPZ

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu