Serwisy rekrutacyjne w regionie CEE a wpływ kryzysu

Globalny kryzys ekonomiczny pozostał nie bez wpływu na popularność serwisów rekrutacyjnych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Porównanie fluktuacji w zasięgach tego typu stron przynosi jednak zgoła zaskakujące wnioski, szczególnie w przypadku Republiki Czeskiej, gdzie wartości dla tych serwisów zanotowały znaczące spadki. Podobna tematyka, związana ze skutkami recesji z lat 2008/2009, będzie omawiana na konferencji Internet CEE, która odbędzie się już 25-26 maja 2010 w Warszawie.

Kryzys, który rozpoczął się wiosną 2008, znacząco wpłynął na światowe gospodarki i codzienne życie wielu osób, a przy tym zdecydowanie zaznaczył swoją obecność w tak popularnym medium, jakim jest internet. Szczególnie warte zainteresowania jest z pewnością pytanie: czy niedawna recesja znalazła swoje odzwierciedlenie w popularności serwisów z ogłoszeniami o pracę, w sytuacji, gdy wiele z przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem finansowym decydowało się na grupowe zwolnienia spowodowane cięciem kosztów?

W oparciu o dane z badania gemiusAudience przeprowadzono analizę fluktuacji zasięgów największych serwisów rekrutacyjnych z Republiki Czeskiej, Słowacji, Polski i Rosji, które uczestniczyły w badaniu w okresie od kwietnia 2008 roku do grudnia 2009 roku. Dokonano również porównania ich zasięgów w styczniu 2009 i styczniu 2010. Wyniki analizy dla Polski, Rosji i Słowacji okazały się odpowiadać przewidywaniom. W tych właśnie krajach największe serwisy rekrutacyjne, poza nieznacznymi wahnięciami, ostatecznie zwiększyły swoje zasięgi.

Wzrost zainteresowania ogłoszeniami o pracę, będący implicite źródłem prezentowanych zmian, stał się widoczny nawet w Polsce, która, jako jedyna spośród wszystkich krajów UE, miała w 2009 roku dodatni PKB. Zaskakująca jest jednak sytuacja serwisów z ogłoszeniami o pracę w Czechach – w badanym okresie nie tylko nie wzrosły ich zasięgi, ale też zanotowano tam znaczące spadki w popularności podobnych serwisów. Paradoks ten dopełnia fakt, iż zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, wzrost bezrobocia w Czechach był największy wśród czterech opisywanych krajów. Porównanie wyników za 01.2009 z tymi za 01.2010 daje podobny rezultat – widoczny spadek zasięgów w Czechach.

Przyczyny zaobserwowanego paradoksu są trudne do ustalenia i można jedynie spekulować na temat bezpośrednich czynników, które doprowadziły do takiego stanu rzeczy. Być może sytuacja na rynku pracy nie była jednak tak dramatyczna, jak podała Komisja Europejska; niewykluczone również, że osoby, które kryzys zmusił do poszukiwania pracy, nie korzystały w tym celu z internetu. Kolejną prawdopodobną przyczyną może być przypuszczenie, iż w badanym okresie w internecie pojawiała się tak znikoma liczba ofert pracy, że większość osób zrezygnowała z tego kanału poszukiwania nowego zajęcia. Najprawdopodobniej jednak przyczyną zaobserwowanej sytuacji było połączenie wszystkich trzech czynników.

Tematyka kryzysu gospodarczego jako katalizatora zmian i jego wpływu na świat internetu będzie treścią jednego z bloków tematycznych tegorocznej konferencji Internet CEE, która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2010 w warszawskiej Fabryce Trzciny. W trakcie drugiego dnia tego wydarzenia poruszone zostaną m.in. kwestie wpływu recesji na sytuację internetu w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej, a także sposoby zarabiania w czasach kryzysu. Wśród prelegentów, którzy będą przybliżać uczestnikom tę tematykę, wystąpią m.in. Andrey Sebrant, Product Marketing Director w Yandex w Rosji i Tomas Lauko, CEE Head of Digital w Zenith Optimedia w Czechach. Dalsze informacje dotyczące programu wydarzenia można znaleźć na oficjalnej stronie konferencji: www.internetcee.com. Organizatorem wydarzenia jest Gemius SA. Głównym sponsorem konferencji jest NetSprint, sponsorem jest Allegro. Partnerem Internet CEE 2010 jest firma WebMedia. Głównym patronem konferencji jest IAB Europe, a patronem merytorycznym SMB. Lokalnymi patronami Internet CEE są AIM i SPIR. Głównym patronem internetowym jest Mail.ru. Patronami medialnymi wydarzenia są: Gazeta.pl, Onet.pl, Wp.pl, Interia.pl, M&MP, Puls Biznesu, Stat24, Money.pl, Delfi, Money.ro i Mediainfo.hu.

źródło/autor: Gemius

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu