Quest ChangeAuditor – rozwiązanie do audytu zmian w czasie rzeczywistym dla Active Directory, Exchange i serwerów plików Windows

Quest Software wprowadził nową wersję Quest ChangeAuditor – rozwiązania do audytu zmian w czasie rzeczywistym, które pomaga zwiększyć bezpieczeństwo i kontrolę compliance dla Active Directory, Exchange i serwerów plików Windows.

Najnowsza wersja Quest ChangeAuditor umożliwia kontrolę dostępu opartego o role, ochronę obiektów oraz rejestrowanie zdarzeń. Te dodatkowe funkcje pozwalają administratorom w tym samym czasie spełnić wymagania związane z zewnętrznymi regulacjami, jak i wewnętrznymi działaniami zapewniającymi bezpieczeństwo.

W czasie kontroli wiele firm musi wykazać spełnienie wymagań i regulacji, które je obowiązują (compliance). Manualne śledzenie zmian i tworzenie raportów może być czasochłonne i niedokładne. Rozwiązanie ChangeAuditor automatyzuje te czynności dzięki możliwości wykrywania zmian w Active Directory oraz plikach lub folderach. Umożliwia również monitorowanie zmian aktywności oraz dostępu użytkowników do skrzynek pocztowych w środowisku Exchange.

Dostęp oparty o role

Kontrola dostępu użytkownika i administratora jest krytycznym elementem w zarządzaniu zmianami konfiguracyjnymi w środowisku Windows. Administratorzy mogą teraz zapewnić użytkownikom dostęp oparty o role na podstawie autoryzowanych uprawnień. Dla audytorów oznacza to możliwość dokładnego śledzenia aktywności i tworzenia szczegółowych raportów bez konieczności zabierania czasu administratorom.

Ochrona obiektów

Administratorzy potrzebują narzędzi do zapewnienia ochrony obiektów przed przypadkowymi lub niedozwolonymi zmianami. Dzięki ChangeAuditor mogą zabezpieczyć krytyczne obiekty Active Directory, skrzynki pocztowe Exchange oraz pliki i foldery Windows, zapobiegając wprowadzeniu nieodpowiednich zmian. Pozwala to uniknąć potencjalnych problemów, wpływając na oszczędność czasu i pieniędzy.

Rejestrowanie zdarzeń

Obecnie duża część firm i instytucji posiada w swojej infrastrukturze IT środowiska heterogeniczne. ChangeAuditor monitoruje zdarzenia w czasie rzeczywistym, używając narzędzia Quest InTrust do zapisywania zdarzeń w dzienniku zdarzeń Windows. Rygorystyczne wymogi regulacyjne zobowiązują administratorów do przechowywania kompletnych logów przez długi okres czasu. Nowe funkcje rozwiązania ChangeAuditor i jego możliwości integracji pozwalają to osiągnąć, zapewniając również efektywność operacyjną, compliance oraz bezpieczeństwo zarządzania logami zdarzeń.

“Compliance jest i będzie jednym z kluczowych elementów dla działu IT, jak i całego przedsiębiorstwa.” – powiedział Michael Tweddle, dyrektor ds. zarządzania produktem, Quest Software “Chcemy mieć pewność, że wymagania compliance zostaną spełnione. Pragniemy również zapewnić efektywne działanie środowiska IT oraz dostęp administratorów do najnowszych i najlepszych technologii. Nowa wersja ChangeAuditor to jedno rozwiązanie, które pomaga to osiągnąć.”

Quest ChangeAuditor 5.0 for Active Directory, Exchange i Windows File Servers będzie dostępny od maja br. Dodatkowe informacje: http://www.quest.com/ChangeAuditor

źródło/autor: Quest-Dystrybucja

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu