Konkurs ProLogis najlepszym na najlepszą pracę magisterską i licencjacką 2010 wyższej szkoły logistyki w Poznaniu rozstrzygnięty

ProLogis (NYSE: PLD), wiodący globalny dostawca obiektów dystrybucyjnych wspólnie z Wyższą Szkołą Logistyki ogłosili zwycięzców w konkursie ProLogis Najlepszym na Najlepszą Pracę Licencjacką i Najlepszą Pracę Magisterską. Laur zwycięstwa przypadł Żanecie Pruskiej i Tomaszowi Chmieleckiemu. Pamiątkowe dyplomy oraz stypendia wręczono 12 maja podczas uroczystej gali Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2010.

Najlepszą pracą magisterską Wyższej Szkoły Logistyki w minionym roku akademickim została praca Pani Żanety Pruskiej pod tytułem „Zastosowanie wybranych narzędzi sztucznej inteligencji i Business Intelligence w obszarze logistyki” napisana pod kierownictwem dr. inż. Piotra Cyplika.

W konkursie na najlepszą pracę licencjacką WSL 2010 zwyciężyła praca Pana Tomasza Chmieleckiego pod tytułem „Analiza i ocena strategii promocji szkół wyższych na przykładzie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu” napisana pod kierownictwem dr. Szymona Strojnego.

Konkurs „ProLogis Najlepszym” organizowany jest od pięciu lat wspólnie z Wyższą Szkołą Logistyki z Poznania. Ideą konkursu jest promowanie ambitnych i twórczych autorów prac dyplomowych, przyszłych specjalistów w dziedzinie logistyki. W ramach konkursu ProLogis przyznaje stypendia w wysokości 4 000 złotych dla autorów najlepszej pracy licencjackiej i magisterskiej.

„Dzięki współpracy z firmą ProLogis, od pięciu lat możemy nagradzać najlepszych absolwentów Wyższej Szkoły Logistyki za doskonałe prace licencjackie i magisterskie. Konkurs ma charakter prestiżowy i zwycięzcy mają ogromne powody do dumy. Studenci bardzo często podkreślają, że chcieliby kończyć edukację w WSL odbierając tę nagrodę. Konkurs ProLogis Najlepszym pozwala wyłowić największe talenty uczelni i pokazać je na zewnątrz” – powiedział Wojciech Zalewski, rzecznik prasowy WSL.

„Logistyka to trudna dziedzina wiedzy – z uwagi na swoją interdyscyplinarność wymaga zarówno od teoretyków jak i od praktyków znajomości zagadnień z różnych branż oraz umiejętności łączenia wiedzy i doświadczeń z wielu różnych obszarów biznesu” – powiedziała Marta Tęsiorowska, Wiceprezes ds. Marketingu i Komunikacji ProLogis na Europę Środkowo-Wschodnią. Konkurs ProLogis Najlepszym pokazuje jak doskonale radzą sobie z tym zadaniem studenci Wyższej Szkoły Logistyki. Mam nadzieję, że otrzymane przez absolwentów stypendia zmotywują ich do podejmowania nowych wyzwań.”

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wypełnienie zgłoszenia konkursowego i uzyskanie przez absolwenta średniej ocen powyżej 5,0 za pracę magisterską lub licencjacką i jej obronę. Pod uwagę brano kryteria dotyczące m.in. zgodności treści pracy z tematem zawartym w jej tytule, merytoryczną zawartość, poprawność języka, sposób wykorzystania materiałów źródłowych i dostępnych publikacji. Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja złożona z przedstawicieli Wyższej Szkoły Logistyki oraz przedstawiciela Samorządu Studenckiego WSL i firmy ProLogis.

Szczegółowe informacje o konkursie: www.prologisnajlepszym.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu