Doradcy24 S.A. mieli 3,39 mln zł przychodów w I kw. wzrost o 304%

Doradcy24 S.A. jeden z największych pośredników finansowych w Polsce, spółka notowana na NewConnect – zanotował w I kwartale 2010 r. 3,39 mln zł mln zł przychodów ze sprzedaży i 92,1 tys. zł straty netto, w porównaniu do odpowiednio 0,84 mln zł przychodów i 756,7 tys. zł straty netto w analogicznym okresie 2009 roku.

W 2009 roku Spółka skupiła się na inwestycji w fundamenty. W ramach tych działań została zmodernizowana struktura biznesu, szczególnie pod kątem oddziałów terenowych oraz zatrudnienia.

-„Wyniki I kwartału br. były w znacznej mierze obciążone kosztami związanymi z rozbudową biznesu rozpoczętą w zeszłym roku, szczególnie na poziomie zysku netto. Warto jednak zwrócić uwagę, że od drugiej połowy 2009 roku notujemy coraz lepszy wynik na poziomie przychodów, w I kwartale ta wartość była już na poziomie 304% wyższym w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2009. Kolejne okresy będą coraz mnie obciążone kosztami inwestycji zeszłego roku, co w rezultacie powinno nam zapewnić dobrą efektywność na poziomie wyniku netto już w kolejnych kwartałach.” – mówi Artur Nowak-Gocławski, Prezes Zarządu Doradcy24 S.A.

źródło/autor: Doradcy24

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu