Międzynarodowa konferencja Sądu Arbitrażowego Lewiatana

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan organizuje w dniach 13-14 maja 2010 prestiżową, międzynarodową konferencję „Dispute Resolution in M&A Transactions: Tactics, Challenges, Defences”.

Ze względu na wysoki poziom merytoryczny i rangę zaproszonych gości konferencja nie będzie kolejnym „branżowym” spotkaniem, ale ma szansę stać się jednym z najważniejszych wydarzeń dla prawników ostatnich lat.

Jest to pierwsze w Polsce tej rangi wydarzenie poświęcone arbitrażowi. Konferencja będzie okazją do zaprezentowania światowych trendów i dobrych praktyk związanych wykorzystaniem alternatywnych i polubownych dróg oraz środków rozwiązywania sporów, które z roku na rok stają się coraz bardziej popularne. Wśród zaproszonych gości znajdą się wybitni specjaliści i praktycy z tej dziedziny zarówno z Polski, jak i ze świata.

Konferencja jest jednym z cyklu wydarzeń, jakie Sąd Arbitrażowy działający przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan realizuje w ramach programu promującego polubowne metody rozwiązywania konfliktów gospodarczych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu popularyzację wśród prawników i przedsiębiorców wiedzy na temat zasad prowadzenia postępowań arbitrażowych oraz wykorzystania arbitrażu

w relacjach gospodarczych.

– Jedną z najczęstszych przeszkód na drodze do polubownego rozstrzygania sporów gospodarczych jest brak wiedzy wśród przedsiębiorców oraz niski poziom zaufania do sądów. Celem naszych działań jest popularyzacja postępowań arbitrażowych i wykorzystywania ich na płaszczyźnie gospodarczej – mówi Beata Gessel Kalinowska vel Kalisz, koordynator projektu, arbiter i wiceprezes Sądu.

Honorowy patronat nad konferencją objął Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych RP. Partnerami merytorycznymi są ArbitralWomen, International Chamber of Commerce (ICC), ICC Polska oraz American Bar Association.

W radzie programowej konferencji znaleźli się: prof. Louise Barrington (Kings College, UK), prof. Grzegorz Domański (DZP), Jason Fry, (Sekretarz Generalny ICC), prof. Gabrielle Kaufmann-Kohler, (Lévy Kaufmann-Kohler), Bart Legum, (Salans), dr Piotr Nowaczyk, (Salans, członek ICC International Court of Arbitration), prof. Jerzy Rajski (Uniwersytet Warszawski), dr Jolanta Samochowiec Matys (ASA, Polsko-Szwajcarska Izba Handlowa), Audley Sheppard (Clifford Chance London), prof. Stanisław Sołtysiński, (SK&S), prof. Andrzej Szumański (Uniwersytet Jagielloński) oraz dr Gerhard Wegen (Gleiss Lutz, University of Tübingen Law School).

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan – to nowoczesna instytucja o randze międzynarodowej i regionalnej, służąca szybkiemu rozwiązywaniu sporów majątkowych i korporacyjnych. Działalność Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan podąża za silnymi światowymi trendami coraz bardziej powszechnego korzystania z alternatywnych i polubownych dróg oraz środków rozwiązywania sporów, na podstawie prawa modelowego UNCITRAL, konwencji nowojorskiej z 1958 r. i konwencji europejskiej z 1961 r.

Więcej na temat sądu: http://www.sadarbitrazowy.org.pl/

źródło/autor: PKPP Lewiatan

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu