BuildDesk szkoli i edukuje w zakresie efektywności energetycznej

Już prawie półtora roku minęło od wprowadzenia obowiązku certyfikacji energetycznej budynków w Polsce. Przedstawiciele organizacji i firm zaangażowani w rozwój tej branży, wspólnie debatują nad możliwościami, jakie daje certyfikacja i efektywność energetyczna, jak również starają się wymierzać kierunki i strategie rozwoju działań związanych ze stanem energetycznym budownictwa w Polsce.BuildDesk w ramach tych działań edukuje, informuje i dyskutuje.

Jedną z okazji do rozmów było X Forum termomodernizacyjne organizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (przy współpracy z Fundacją Poszanowania Energii) pt. Innowacyjne Technologie na Rzecz Efektywności Energetycznej, które odbyło się 13 kwietnia br. w Warszawie. Wydarzenie zebrało szeroką rzeszę ekspertów i fachowców branży budowlanej i instalacyjnej. W rozmowach na temat problemów finansowania inwestycji termomodernizacyjnych, uczestniczył również dyrektor zarządzający BuildDesk Polska Piotr Pawlak, który wygłosił referat analizujący statystyki audytów energetycznych na wybranych przykładach.

Z kolei w ramach odbywających się 21. kwietnia br. Obrad Okrągłego Stołu poświęconych kwestii Efektywności Energetycznej Budynków realizowanych przez Ambasadę Królestwa Danii wraz z partnerami, Piotr Pawlak był jednym z panelistów rozmów poświęconych tematyce aktualnego stanu efektywności energetycznej (ee). Spotkanie stanowiło platformę wymiany poglądów na temat polskiego prawodawstwa oraz sytuacji na rynku ee pomiędzy podsekretarzem stanu Ministerstwa Infrastruktury, Prezesem NAPE, Dyrektorem Zarządzającym BuildDesk Polska, duńskimi przedstawicielami Energy Consulting Network oraz Instytutu Technologii. W obradach uczestniczyli także przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, firm produkcyjnych, architektonicznych, inżynierskich oraz budowlanych.

Z kolei Konrad Witczak, konsultant ds. efektywności energetycznej BuildDesk Polska wielokrotnie był prelegentem seminariów i konferencji z zakresu budownictwa energooszczędnego. Na odbywającym się 7 maja br. seminarium Budownictwo w Narodowym Programie Redukcji Emisji: rola małych i średnich inwestorów, organizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz Efektywności ETA oraz Politechnikę Warszawską, uczestniczył w rozmowach związanych z rozwojem budownictwa w naszym kraju skupiając się na zrównoważonym rozwoju i w konsekwencji ograniczeniu emisyjności. Obok wystąpień takich osób jak profesor Krzysztof Żmijewski, dr Arkadiusz Węglarz, dr Agnieszka Kaliszuk–Wietecka, Konrad Witczak przedstawił faktyczny stan budownictwa w Polsce, jego wpływ na kwestie związane z redukcją emisji oraz wskazał obszary możliwości przybliżenia tematyki certyfikacji zwykłym obywatelom.

Ponadto na Forum Doradcy Energetycznego zaplanowanym na 11 maja br., ekspert firmy BuildDesk zaprezentował kwestie na temat audytu termomodernizacyjnego i remontowego oraz nowych możliwości zawodu audytora. W sytuacji spadku zainteresowania oraz popytu na usługi związane z certyfikacją, Konrad Witczak wskazywał możliwości i obszary innych działań doradczych w zakresie ee w budownictwie oraz sposoby i zasady wykonywania działań auditingowych z wykorzystaniem różnych form wsparcia finansowania.

Uczestnikami przytoczonych wydarzeń byli zarówno reprezentanci rządowych struktur administracyjnych i uczelni technicznych, przedstawiciele niezależnych stowarzyszeń, producenci materiałów czy energii, jak również zaproszone media. – Mamy nadzieję, że te liczne spotkania ułatwią nam podejmowanie jak najlepszych rozwiązań i pozwolą wyznaczyć kierunki działań związanych z ee w Polsce, jednocześnie czerpiąc z doświadczenia osób, z którymi mamy okazję uczestniczyć w różnego rodzaju debatach – mówi Pawlak, uczestnik licznych konferencji i sympozjów, aktywny propagator efektywności energetycznej.

Warto również wspomnieć o redagowaniu przez Konrada Witczaka cyklu 12. artykułów pt. „Fizyka budowli z BuildDesk” publikowanych na łamach Doradcy Energetycznego i Energii i Budynku oraz umieszczanych w zakładce Edukacja na stronie internetowej BuildDesk Polska. Seria artykułów ma na celu przedstawienie zasad obliczeń zapotrzebowania budynków na ciepło do ogrzewania oraz chłodzenia i została stworzona, aby podnosić wiedzę i kwalifikacje doradców i audytorów energetycznych. Do tej pory ukazało się już 5. części cyklu.

źródło/autor: BuildDesk

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu