Średnie I Małe Przedsiębiorstwa Uniknęły Skutków Światowego Kryzysu

przez | 14/05/2010

Z badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że tylko 55% polskich firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw bezpośrednio doświadczyło skutków światowego kryzysu.

Jest to wynik m.in. tego, że większość MSP nie korzysta z finansowania zewnętrznego. Tymczasem jednym z głównych skutków światowego kryzysu finansowego było utrudnienie dostępu firm do kredytów. Ponadto trzeba zwrócić uwagę, że działalność przedsiębiorstw z sektora MSP bardzo często jest ukierunkowana na lokalny, mały rynek, gdzie światowe zawirowania nie dotarły lub odbiły się już bardzo słabym echem. Światowy kryzys finansowy odbił się przede wszystkim na tych firmach z sektora MSP, które są ukierunkowane na działalność eksportową. Recesja u głównych partnerów handlowych Polski znacząco zmniejszyła popyt na produkowane przez nasze firmy produkty.

Znamienne jest, że w związku z kryzysem menedżerowie bardziej obawiali się działań administracyjno-biurokratycznych niż czynników ekonomicznych. Oznacza to, że polscy przedsiębiorcy podeszli do kryzysu na zasadzie – poradzimy sobie, o ile nie będziecie nam przeszkadzać.

– Przedsiębiorcy zyskali duże doświadczenie z czasu poprzedniego spowolnienia gospodarczego. Nadal jednak prawie połowa firm w związku z osłabieniem koniunktury ograniczyła swoje działanie do cięcia kosztów. To za mało w dzisiejszej, globalnej gospodarce – mówi ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich, Piotr Rogowiecki. Jego zdaniem potrzebne jest stałe poszukiwanie przewag konkurencyjnych, rozwój, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Jednak aby to było możliwe, państwo musi stworzyć firmom optymalne warunki do prowadzenia działalności, a nie obarczać przedsiębiorców niepotrzebnymi, zabierającymi czas, obowiązkami biurokratycznymi.

źródło/autor: Konfederacja Pracodawców Polskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.