LUG wypracował zysk netto w I kwartale

przez | 13/05/2010

LUG S.A. – jeden z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce – zanotował w I kwartale 2010 r. ponad 15,8 mln zł przychodów ze sprzedaży i 83 tys. zł zysku netto, w porównaniu do odpowiednio 15,2 mln zł przychodów i 959 tys. zł straty netto w analogicznym okresie 2009 roku.

„Poprawa wyników w I kw. br. to przede wszystkim zasługa zwiększenia sprzedaży eksportowej. Realizujemy coraz więcej zleceń dla firm z Bliskiego Wschodu, Europy Zachodniej czy Rosji. Cały czas prowadzimy rozmowy związane z wprowadzaniem naszych produktów do kolejnych krajów. Liczymy, że udział eksportu będzie systematycznie rósł i utrzyma się na poziomie 50%, który udało nam się osiągnąć już w I kw. br. Taka struktura sprzedaży pozwoli nam na utrzymanie wysokich i stabilnych przychodów i zapewni dobrą rentowność w kolejnych kwartałach.” – mówi Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

Spółka w kryzysowym 2009 roku poczyniła nakłady inwestycyjne umacniając fundamenty, co przełożyło się na osiągnięcie wysokich przychodów. Efekty tych działań są widoczne już w 2010 roku; spółka wypracowała zysk netto, który z kwartału na kwartał powinien być coraz wyższy. Poza działaniami mającymi na celu poprawę sprzedaży, spółka prowadzi także program poprawy rentowności „10% Business Improvement”.

„Zarówno spółka zależna LUG Light Factory Sp. z o.o., jak również cała Grupa Kapitałowa LUG S.A. po okresie gorszej koniunktury i ujemnego wyniku finansowego na nowo generują zysk netto. Spodziewamy się, że kolejne okresy będą korzystniejsze także pod względem rosnącej dynamiki inwestycji, w związku z kontraktami infrastrukturalnymi, Euro 2012 oraz dyrektywami unijnymi dotyczącymi wymiany oświetlenia na energooszczędne.” – komentuje Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

źródło/autor: LUG