KIG i Gazeta MSP razem dla przedsiębiorców

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw będą wspólnie wspierać polskich przedsiębiorców. Porozumienie o współpracy podpisali: Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej oraz Tomasz Peplak, wydawca Gazety MSP. KIG otrzyma tytuł „Partnera strategicznego Gazety MSP”.

„Oddajemy do dyspozycji KIG miesięcznik o znanej marce i pozycji na polskim rynku wydawniczym, który może stać się elementem kształtowania polityki KIG wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz wyrażania poglądów na temat możliwości i szans rozwoju tego sektora w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej” – mówi Tomasz Peplak, wydawca Gazety MSP.

„Liczę, że współpraca ze znaną w środowisku przedsiębiorców „Gazetą MSP” pozwoli nam jeszcze skuteczniej realizować misję KIG, która zawiera się w motto: „Dbamy o przedsiębiorców” – dodaje Andrzej Arendarski, prezes KIG.

Współpraca będzie dotyczyć m.in. wzajemnej promocji, organizowania rankingów i konkursów dla najlepszych firm z sektora MSP, organizowanie wspólnych konferencji prasowych na najważniejsze tematy gospodarcze, przygotowywania opracowań w zakresie bieżących oraz ogólnych informacji gospodarczych.

„Wspólnie promować będziemy przedsiębiorczość wśród Polaków oraz rozpowszechniać wiedzę na temat nowoczesnych technologii informatycznych w działalności przedsiębiorstw” – dodaje Andrzej Arendarski.

Krajowa Izba Gospodarcza od 1990 roku działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorców reprezentując ich interesy w kraju i za granicą. Skupia ponad 150 samorządowych izb gospodarczych. W 2010 roku obchodzi jubileusz 20-lecia swojego istnienia.

Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest ogólnopolskim miesięcznikiem ekonomicznym wydawanym w nakładzie 20 tys. egzemplarzy.

źródło/autor: KIG

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu