Członkowie Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrzałość w sieci” podpisali deklarację programową

Kompetencje w obsłudze komputera i Internetu wpływają na zmianę jakości życia – ułatwiają komunikację, pozwalają rozwijać zainteresowania, dają szansę zatrudnienia. Dlatego firmy z branży nowych technologii przy współpracy z organizacjami pozarządowymi powołały Koalicję Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci”, mającą na celu popularyzowanie uczestnictwa w cyfrowym świecie i aktywizację osób dojrzałych w tym obszarze.

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego jest inspiracją do podejmowania dyskusji na temat nowych technologii, roli rozwiązań informatycznych w rozwoju społecznym i gospodarczym, a także szansom, jakie otwiera dostęp do Internetu. Dlatego 11 maja odbyło się spotkanie inauguracyjne Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrzałość w sieci”. Jej założyciele za cel postawili sobie umożliwienie seniorom i zachęcenie ich do korzystania z nowych technologii, w tym Internetu. Koalicja jest inicjatywą stworzoną przez UPC Polska oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy udziale firm Microsoft, F-secure, IBM, Onet oraz Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Związku Harcerstwa Polskiego i PKPP Lewiatan. Patronat nad działaniami Koalicji objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Podczas spotkania inauguracyjnego Koalicjanci rozmawiali o nowych technologiach jako o sposobie na aktywizację seniorów i ułatwienie im dostępu do wiedzy. Poruszano zagadnienia dostępu do urzędów czy samodzielnego załatwiania codziennych spraw za pośrednictwem sieci, wykorzystania nowych środków komunikacji dla wydłużenia aktywności zawodowej osób starszych.

Internet, to dziś dla wielu osób podstawowe źródło informacji, narzędzie komunikacji, forma rozrywki, dokonywania zakupów czy załatwiania spraw w urzędzie. Trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez telefonu komórkowego, komputera czy Internetu. Tym trudniej jest uświadomić sobie, że 10 milionów Polaków na co dzień nie korzysta z nowych technologii. Większość z nich to osoby powyżej 45-tego, 50-tego roku życia. O ile na przykład, według danych GUS, prawie 96% Polaków wieku 16-24 lata korzysta z Internetu, o tyle im jesteśmy starsi, tym ten odsetek staje się mniejszy. W grupie wiekowej 45-54 lata z Internetu korzysta prawie 47% osób, a wśród osób 55+ to niecałe 21%. Skala tak zwanego e-wykluczenia, zwłaszcza wśród osób 50+ rośnie zamiast zmniejszać się.

źródło/autor: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu