Bio Inventions S.A. zleciło Stem Cells Spin Sp. z o.o. wykonanie laboratorium produkcyjnego

Bio Inventions S.A. – spółka dystrybucyjno – produkcyjna działająca w branży biotechnologicznej notowana na NewConnect – zleciła Stem Cells Spin Sp. z o.o. – największemu akcjonariuszowi, wykonanie laboratorium produkcyjnego.

Powstanie ono na mocy porozumienia zawartego z firmą Stem Cells Spin Sp. z o.o. (SCS). Dzięki temu już w najbliższych miesiącach Bio Inventions S.A. będzie mogła dostarczać klientom pierwsze produkowane samodzielnie partie produktów na licencji SCS.

Stem Cells Spin Sp. z o.o. lokalizuje w WPT wszystkie swoje laboratoria, na mocy odrębnej umowy z Parkiem Technologicznym w zakresie realizacji inwestycji i prowadzenia prac badawczych.

– „Zależy nam na jak najszybszym uruchomieniu laboratorium produkcyjnego, które jest niezbędne dla komercjalizacji poszczególnych produktów. Dzięki porozumieniu w tym zakresie uzyskujemy dostęp do nowoczesnego obiektu i infrastruktury, co w istotny sposób skraca czas potrzebny do produkcji pierwszych partii produktów. Będą one realizowane na licencji Stem Cells Spin Sp. z o.o. Spodziewamy się, że laboratorium będziemy w stanie uruchomić do końca III kwartału br. i już na wstępnym etapie powinno nam dawać możliwość samodzielnej produkcji dla klientów. Mając tę wiedzę możemy śmielej kontynuować rozpoczęte już rozmowy z potencjalnymi odbiorcami. Rozpoczniemy od produktów przeznaczonych dla weterynarii, pod nazwą Velvetina.” – komentuje Janisław Muszyński, Prezes Zarządu Bio Inventions S.A.

Kolejnym etapem rozwoju mocy produkcyjnych Bio Inventions S.A. będzie doposażenie laboratorium.

– „Negocjujemy zakup urządzeń, które pozwolą znacznie zwiększyć moce produkcyjne. O szczegółach będziemy mogli informować za kilka tygodni.” – dodaje Janisław Muszyński, Prezes Zarządu Bio Inventions S.A.

Bio Inventions S.A. w styczniu br. przeprowadziła emisję akcji, z której pozyskała 0,5 mln złotych. Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na stworzenie kanału dystrybucji produktów na licencji spółki Stem Cells Spin sp. z o.o., a także innych firm biotechnologicznych działających na polskim rynku. Od 12 kwietnia 2010r Spółka jest obecna na rynku NewConnect. Głównymi akcjonariuszami Bio Inventions S.A. są: Stem Cells Spin Sp. z o.o. (48,70%) oraz fundusz BIO-MED Capital S.A. (18,20%) oraz Public Image Advisors S.A. (7,30%).

źródło/autor: Public Image Advisors

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu