Ruszył Cafe Dialog, cykl spotkań promujących dialog społeczny

W środę w siedzibie Konfederacji Pracodawców Polskich odbyło się pierwsze spotkanie z ogólnopolskiego cyklu Cafe Dialog, będącego formą innowacyjnych warsztatów z udziałem przedstawicieli najważniejszych grup społecznych – pracodawców, pracowników, naukowców, przedstawicieli władzy, lokalnych autorytetów, studentów i dziennikarzy.

– Czy dialog jest potrzebny? Oczywiście że tak. Jednak by był on skuteczny, by móc przekonać innych do naszych racji, trzeba znaleźć do niego odpowiednie narzędzia – powiedział ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich, Adam Ambrozik. – Chcemy, by Cafe Dialog było nową, bardziej dynamiczną formą prowadzenia dialogu społecznego Takie spotkania jak dzisiejsze pozwalają wyartykułować najpilniejsze problemy, które należy rozwiązać. Dzięki legitymacji tak zacnego grona osób, jakie zebrały się podczas inauguracyjnej debaty, nasz głos silniej zabrzmi na kolejnych posiedzeniach Komisji Trójstronnej – dodał Ambrozik.

Uczestnicy środowego spotkania w nieformalnej atmosferze poprzez dyskusję w kilkunastu grupach roboczych mieli za zadanie zdiagnozować najważniejsze problemy dotyczące rynku pracy, infrastruktury i Mazowsza.

W pierwszym z punktów uczestnicy spotkania za największą bolączkę bezapelacyjnie uznali edukację, która nie jest przystosowana do potrzeb rynku pracy. Sporo głosów krytycznych zebrał też problem wysokich kosztów pracy, braku wykwalifikowanej kadry, bezrobocia absolwentów oraz brak infrastruktury wspierającej rodzinę – przede wszystkim żłobków i przedszkoli.

Wśród problemów dotyczących infrastruktury najwięcej głosów krytycznych zebrał stan komunikacji, fatalna jakość dróg oraz brak parkingów i planów zagospodarowania przestrzennego, utrudniających lub też w wielu przypadkach wręcz uniemożliwiających rozwój poszczególnych miast i regionów.

Natomiast zdaniem obecnych największymi problemami nękającymi społeczność Mazowsza są: brak troski o przestrzeń publiczną, brak terenów rekreacyjnych oraz ochrona środowiska, dramatycznie powiększająca się ilość odpadów oraz zanieczyszczenia, m.in. wody. Równie dużo głosów zebrała kiepska, szeroko pojęta infrastruktura społeczna, czyli nie najlepsza, mówiąc eufemistycznie, sytuacja w ochronie zdrowia, brak wystarczającej liczby żłobków i przedszkoli. Wnioski ze spotkania zostaną opracowane w formie raportu i przekazane decydentom.

Następne spotkanie z cyklu Cafe Dialog odbędzie się 24 maja we Wrocławiu, następne planowane są w Bydgoszczy, Rzeszowie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Szczecinie

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu