100 pociągów w jeden dzień

Takim wynikiem może pochwalić się spółka LOTOS Kolej, która w tym roku zamierza przewieźć ponad 7 milionów ton produktów.

W ubiegłym roku kolejowa spółka LOTOSU, która przewiozła w sumie 6 mln ton towarów, uruchamiała średnio 80 pociągów dobowo.

– Dziś wysyłamy w Polskę i Europę sto pociągów dziennie – 95 w relacji krajowej oraz 5 w relacji międzynarodowej – głównie do Niemiec, Holandii, Czech czy Rumunii, ale zdarzają się też kursy do Szwajcarii czy Turcji – wymienia Henryk Gruca, prezes LOTOS Kolej.

Jednak, by móc realizować tak dużą ilość przewozów na czas LOTOS Kolej musi stale modernizować swój tabor kolejowy i myśleć o nowych zakupach.

– Jesteśmy świeżo po podpisaniu umowy leasingu kolejnych 4 lokomotyw spalinowych typu TRAXX F140 DE, które dostarczy nam firma Bombardier Transportation GmbH – dodaje Mirosław Łosiński, dyrektor ds. operacyjnych LOTOS Kolej.

Zawarte porozumienie stanowiło dodatkową opcją w podpisanej w październiku ubr. umowie na dostawę 6 lokomotyw spalinowych TRAXX F140 DE.

– Postanowiliśmy z niej skorzystać a ponadto przyspieszyliśmy o całe dwa miesiące czas dostawy wszystkich 10 lokomotyw. Oznacza to, że będziemy mogli wykorzystać je już od początku czerwca przyszłego roku – kończy prezes Gruca.

LOTOS Kolej dysponuje 7 nowoczesnymi lokomotywami elektrycznymi typu Bombardier TRAXX F140 MS, nabytymi w ramach umowy leasingowej z Railpool GmbH. Do przejęcia w najbliższym czasie pozostały jeszcze dwie maszyny tego typu. Dodatkowo od 2009 r. spółka eksploatuje jedną lokomotywę spalinową Maximę 40CC Voith Turbo, w ramach prowadzonego procesu homologacji.

LOTOS Kolej rozważa też możliwość rozpoczęcia próbnej eksploatacji pierwszej nowoczesnej, 6-osiowej lokomotywy elektrycznej E6ACT Dragon, wyprodukowanej przez ZNLE Gliwice.

Do końca tego roku spółka planuje sprzedaż wszystkich, własnych lokomotyw spalinowych starego typu serii ST43, które znalazły już nabywców zagranicznych. Natomiast z końcem 2011 r. LOTOS Kolej planuje eksploatować w sumie ok. 20-25 nowoczesnych lokomotyw, głównie platformy TRAXX.

źródło/autor: LOTOS

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu