Polycom wprowadza profesjonalne usługi Unified Communications

Nowe usługi Polycom odpowiadają założeniom Otwartej Sieci Współpracy Polycom umożliwiając klientom integrację rozwiązań Polycom z zakresu współpracy audiowizualnej w środowiskach UC

Firma Polycom, światowy lider w dziedzinie technologii telepresence oraz komunikacji audiowizualnej, rozszerza ofertę o Profesjonalne Usługi z zakresu Unified Communications, które będą dostarczane przez zespół Polycom Global Services, za pośrednictwem partnerów Polycom Open Collaboration Network oraz certyfikowanych partnerów Polycom. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, aby pomóc klientom w pomyślnej integracji rozwiązań komunikacji audiowizualnej firmy Polycom w środowiskach unified communications (UC).

Nowe usługi odpowiadają założeniom strategii Polycom Open Collaboration Network, która zakłada tworzenie otwartych oraz interoperacyjnych rozwiązań współpracy zapewniających klientom większą elastyczność oraz ochronę inwestycji w środowisko UC. Współpracując z liderami w dziedzinie unified communications and networking, takimi jak Avaya, BroadSoft, HP, IBM, Juniper, Microsoft oraz Siemens, firma Polycom może dostarczać zwiększające efektywność oraz oszczędność produkty telepresence, jak również rozwiązania współpracy audiowizualnej, które stanowią integralną część podstawowych środowisk UC. Firma Polycom sprawia, że technologie te są łatwo dostępne stając się częścią codziennej organizacji pracy i mogą być implementowane w ramach powszechnie dostępnych rozwiązań z możliwością centralnego zarządzania.

“Unified communications jest zasadniczym elementem w osiąganiu efektywności i sukcesów przez naszych klientów,” powiedział Andrew Miller, wiceprezes wykonawczy ds. Global Field Operations Polycom. “Usługi Profesjonalne UC firmy Polycom umożliwiają odpowiednie planowanie i wdrożenie, co pozwala klientom na maksymalne zwiększenie korzyści i wartości inwestycji, jak również zapewnia szybszy jej zwrot.”

W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów, pierwsza dostępna usługa skupia się na integracji rozwiązań Polycom ze środowiskiem Microsoft UC. Firma Polycom zawarła umowę z Microsoft w ramach, której dostarcza rozwiązania unified collaboration zapewniające integrację komunikatora IM, rozwiązań audiowizualnych oraz transmisji danych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem funkcji obecności w sieci. Programy Microsoft Office Communications Server 2007 oraz Microsoft Office Communicator 2007 R2 zapewniają komunikator IM oraz infrastrukturę unified communications umożliwiającą sprawdzanie obecności w sieci. Polycom rozszerza funkcje użytkownika, co w rezultacie daje najbardziej rozbudowaną ofertę zintegrowanych produktów do komunikacji audiowizualnej dla środowisk Microsoft, w tym zoptymalizowane sieciowe telefony IP; rozwiązania telepresence przeznaczone do użytku osobistego, w salach konferencyjnych oraz rozwiązania typu immersive telepresence; zintegrowane rozwiązanie do planowania przeznaczone dla programu Microsoft Outlook, jak również do nagrywania, przesyłania oraz systemy umożliwiające dynamiczną komunikację cyfrową.

“Budując zintegrowany zestaw funkcji dla programu Office Communications Server, nasi partnerzy zapewniają klientom lepszy sposób komunikacji i współpracy,” powiedział Yancey Smith, dyrektor ds. zarządzania produktami programu Office Communication Server w firmie Microsoft. “Firma Polycom rozszerzyła funkcje współpracy oferowane w ramach programu Communications Server 2007 R2, dzięki czemu klienci mogą osiągnąć wyższą efektywność w swoich firmach.”

“Zespół Polycom Global Services pomógł nam w projektowaniu i wdrożeniu wysoce niezawodnej sieci wideo, która odpowiada naszym potrzebom biznesowym i stanowi podstawę płynnej integracji z naszą platformą unified communications,” powiedziała Mary Genrich, dyrektor ds. Usług Konferencyjnych w firmie Kimberly-Clark. “Jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów i uważamy firmę Polycom za wartościowego partnera biznesowego.”

Usługi Profesjonalne Polycom UC obejmują kilka etapów pozwalających spełnić szczególne potrzeby klienta oraz wspierać wewnętrzne zasoby IT, w tym Planowanie i Projektowanie Rozwiązań (Solution Planning & Design), Wdrożenie Rozwiązań Pilotowych (Pilot Solution Deployment), jak również usługi Kompleksowego Wdrożenia Rozwiązań (Full Solution Deployment). Zespoły usługowe są wspierane przez wykwalifikowanych profesjonalistów m.in. doświadczeni kierownicy programów dokonujący oceny potrzeb biznesowych oraz koordynujący dostawców zapewniających realizację rozwiązania; konsultanci ds. rozwiązania zajmujący się szacowaniem korzyści integracji oraz oceną istniejących i planowanych komponentów infrastruktury; konsultanci ds. sieci dokonujący oceny obecnych usług LAN i WAN, definiujący wymagania sieciowe i opracowujący plany przeprowadzenia upgradów w razie potrzeby; specjaliści ds. wdrożenia zajmujący się instalacją i konfiguracją najważniejszych komponentów oraz weryfikacją interoperacyjności. Wszystkie te osoby wspierają firmowy zespół IT i pomagają zrozumieć nowe środowisko oraz opracować odpowiednie procesy operacyjne.

“Wśród klientów obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania i usługi UC obejmujące komunikację audiowizualną w czasie rzeczywistym,” powiedział Mike Brandofino wiceprezes ds. rozwiązań wideo i UC w firmie AVI/SPL, wiodącego na świecie integratora systemów i usług audiowizualnych. “Dzięki współpracy z firmą Polycom oraz wykorzystaniu naszego doświadczenia w zakresie usług audiowizualnych oraz integracji systemów, firma AVI/SPL może dostarczać najwyższej jakości rozwiązania audiowizualne płynnie działające w środowiskach Microsoft UC. Jesteśmy w stanie pomóc klientom przejść przez duże i skomplikowane wdrożenia obejmujące platformy UC, sieci oraz aplikacje do zarządzania infrastrukturą IT, a wszystko to w celu stworzenia w pełni zintegrowanej i prawdziwie zunifikowanej platformy komunikacji i współpracy.”

Według opinii firmy Gartner, rynek usług wideokonferencyjnych osiągnie w 2013 roku wysokość 3,9 miliarda USD, a złożona stopa wzrostu (CAGR) wyniesie 23.8% w latach 2008 – 2013.

Otwarta sieć współpracy firmy Polycom

Otwarta Sieć Współpracy (Open Collaboration Network) to incjatywa integracyjna Polycom oraz wiodących dostawców usług UC, którzy stawiają na otwarte standarty i interoperacyjność. Dzięki temu możliwe jest dostarczenie otwartych oraz działających z różnymi systemami rozwiązań współpracy, które dają większą elastyczność w środowisko UC. Pracując z wiodącymi dostawcami platform zunifikowanej komunikacji, Polycom dostarcza rozwiązania telepresence oraz audiowizualne systemy współpracy stanowiące integralną część głównego środowiska unified communications, sprawiając tym samym, że technologie te są łatwo dostępne i ułatwiają codzienne procesy biznesowe w ramach kompleksowego rozwiązania prostego w implementacji i zarządzaniu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu