Operatorzy logistyczni wybrał technologię SOA

Geodis Calberson Polska i Giraud International Polska, należące do globalnego operatora logistycznego Geodis zakończyły wdrożenie rozwiązania SunSystems. Nowy zintegrowany system, w którym pracują już inne europejskie oddziały operatora, kompleksowo wspomaga zarządzanie finansami, w tym rachunkowością podatkową i zarządczą. Oba projekty w oparciu metodykę wdrożeniową OPIM zrealizowała firma Hogart.

Prace wdrożeniowe rozpoczęły się najpierw w Geodis Calberson Polska, a następnie w firmie Giraud International Polska, która w 2009 r. została przejęta przez Geodis. Zgodnie z harmonogramem każdy z projektów zakończono w ciągu trzech miesięcy. – Zmieszczenie się w przyjętych ramach czasowych było jednym z naszych priorytetów. Obie spółki rezygnowały z wcześniejszych systemów finansowo-księgowych i chciały płynnie przejść na nowe rozwiązanie. Cała operacja przebiegła bez problemów. SunSystems 5 zintegrował i zautomatyzował wszystkie kluczowe procesy w finansach i księgowości, dzięki czemu w obu spółkach obszarem tym może zarządzać ten sam menedżer – wyjaśnia Tomasz Maj, Dyrektor Finansowy Geodis Calberson Polska.

Zamknięcie projektu w tak krótkim czasie było możliwe dzięki zastosowaniu sprawdzonej metodyki wdrożeniowej OPIM, ale też ze względu na innowacyjną technologię SOA, na której oparto najnowszą wersję SunSystems 5. – Technologia ta, zorientowana na konkretne usługi (procesy biznesowe) wykorzystuje do przesyłu danych standardowe protokoły komunikacji web services, np. XML. Wdrożenie i integracja z zewnętrznymi systemami informatycznymi czy późniejsze aktualizacje odbywają się więc bez ingerowania w pozostałe moduły – dodaje Andrzej Gondek, Senior Project Manager w firmie Hogart.

Tak zaprojektowana architektura SunSystems 5 umożliwiła sprawną i szybką integrację z systemem GETrans, wykorzystywanym przez spółki Geodis Calberson Polska i Giraud International Polska do obsługi logistyki. Do tego celu służy prosty interfejs, pośredniczący w wymianie informacji o kontrahentach oraz dekretach faktur zakupowych i sprzedażowych.

Wszystkie dane są gromadzone i aktualizowane w jednej centralnej bazie SunSystems 5, który obecnie wspomaga w obu spółkach zarządzanie m.in. księgowością (rachunkowością podatkową i zarządczą), środkami trwałymi oraz transakcjami wielowalutowymi (transakcje mogą być automatycznie księgowane i prezentowane w różnych walutach jednocześnie). Spore ułatwienia pojawiły się także w obszarze płatności i księgowania wyciągów bankowych, które teraz automatycznie wykonują zintegrowane z SunSystems 5 aplikacje Homebanking i SpeedCollect.

Dodatkowe wsparcie pracownicy Giraud International Polska uzyskali także przy obsłudze procesów zarządzania należnościami. – Wdrożona przez nas aplikacja SunSystems Collect informuje o zbliżających się lub przekroczonych terminach zapłaty. Powiadomienia lub wezwania do zapłaty można generować w kilku językach i przesyłać do adresatów za pośrednictwem poczty elektronicznej – dodaje Andrzej Gondek.

Równie duże wsparcie Giraud International Polska uzyskał także w obszarze raportowania. Wcześniej generowanie raportów wymagało wsparcia ze strony działu IT. Obecnie możliwość budowy nowych oraz modyfikacji istniejących raportów jest w pełni dostępna dla użytkownika w ramach posiadanych uprawnień i nie wymaga wiedzy informatycznej. W obu spółkach menedżerowie samodzielnie stworzyli większość raportów zarządczych, przeznaczonych dla francuskiej centrali i polskiego kierownictwa firmy.

Raporty są bezpośrednio tworzone w SunSystems 5 lub przy pomocy narzędzia analitycznego Vision, które jednocześnie umożliwia wielowymiarowe analizy procesów biznesowych. Uprawnieni do tego menedżerowie mogą analizować np. typy transportu, grupy kontrahentów, centra przychodowo-kosztowe, kodowanie dla celów sprawozdawczości VAT (w tym moment powstania obowiązku podatkowego), wydajność pracowników czy grupowanie kont i transakcji dla celów korporacyjnych. Analizy są wykonywane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu menedżerowie mogą monitorować i kontrolować procesy biznesowe na bieżąco, a w razie wykrycia najmniejszych odchyleń w porę zareagować.

źródło/autor: Hogart

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu