Fundacja Darka Michalczewskiego „Równe Szanse” ogłasza nowy nabór na stypendia sportowe

10 maja 2010 r. Fundacja Darka Michalczewskiego „Równe Szanse” rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie stypendiów wspierających aspiracje sportowe najbardziej potrzebującej młodzieży. Fundacja „Tigera” dąży do tego, aby wszyscy mieli równe szanse w życiowym starcie, dlatego też w tym roku ma do rozdysponowania aż 30 stypendiów sportowych.

Nabór wniosków będzie trwał miesiąc, tj. do dn. 10 czerwca 2010 r. Więcej informacji na stronie www.tiger-fundacja.pl.

W tegorocznej ogólnopolskiej akcji Fundacja „Równe Szanse” pomoże 30 najbardziej potrzebującym młodym sportowcom. W tym roku zakres dyscyplin sportowych został poszerzony, o wsparcie mogą się ubiegać dzieci uprawiające różne rodzaje sportów. Stypendia przyznawane są na rok, a miesięczna kwota jednego stypendium wynosi 500 zł. O pomoc mogą ubiegać się młodzi ludzie, którzy mają wybitne osiągnięcia i wykazują nadzwyczajne predyspozycje w różnych dziedzinach sportu, lecz ze względów finansowych nie mogą ich rozwijać. Aby wziąć udział w konkursie należy pobrać wniosek oraz regulamin ze strony www.tiger-fundacja.pl, wypełnić je i wraz z wymaganymi dokumentami wysłać na adres Fundacji „Równe Szanse”. O stypendium mogą ubiegać się osoby pełnoletnie lub rodzice/opiekunowie osób nieletnich. Nabór będzie trwał od 10 maja do 10 czerwca 2010 r. Informacje o przyznaniu stypendiów zostaną ogłoszone na początku lipca 2010 r.

„Dzięki temu, że tak wiele zawdzięczam innym i wiem, jak ciężkie może być życie postanowiłem zaangażować się w pomoc młodym sportowcom. Na początku mojej kariery pomagał mi mój pierwszy trener, być może dzięki tej pomocy zostałem mistrzem świata w boksie. Teraz chcę wspierać w ten sam sposób potrzebującą młodzież, ponieważ wiem ile to dla nich znaczy” – mówi Dariusz „Tiger” Michalczewski.

W 2009 r. Fundacja Darka Michalczewskiego „Równe Szanse” ufundowała 25 stypendiów sportowych. W poprzednich latach pomoc była głównie przyznawana młodym pięściarzom oraz piłkarzom. W tym roku zakres został poszerzony o wszystkie dyscypliny sportowe. Wśród polskiej młodzieży w dalszym ciągu jest wiele osób, które ze względu na ciężką sytuację materialną nie mają szans na rozwój swoich sportowych zainteresowań i umiejętności. Fundacja „Równe Szanse” wychodzi z założenia, że nie każde dziecko znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej musi zrezygnować ze swoich sportowych marzeń.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu