Rekordowy I kwartał 2010 dla Grupy EUROPA

W ciągu pierwszych 3 miesięcy 2010 Grupa EUROPA osiągnęła ponad połowę całej sprzedaży roku 2009 wypracowując tym samym rekordowe wyniki finansowe. Nowa sprzedaż w pierwszym kwartale 2010 wyniosła ponad 1,6 mld zł (składki przypisanej brutto wg PSR, w stosunku do 3 mld zł za cały ubiegły rok), a wynik finansowy netto wyniósł ponad 34 mln zł (wg MSR).

„Pierwszy kwartał 2010 był kolejnym okresem wzrostu wyników finansowych całej Grupy EUROPA. Pomimo wciąż odczuwalnych przez rynek trudności spowodowanych światowym kryzysem gospodarczym EUROPA zakończyła pierwszy kwartał wzrostami i kontynuuje swój rozwój” – powiedział Prezes Jacek Podoba.

Średnie miesięczne wyniki sprzedaży pierwszego kwartału 2010 w TU Europa na Życie SA, przekroczyły 500 mln zł (składka przypisana brutto wg PSR), co przewyższa wyniki za cały pierwszy kwartał 2009 (439 mln składki przypisanej brutto za pierwszy kwartał 2009 wg PSR). Ponadto, osiągnięty na koniec pierwszego kwartału 2010 wynik finansowy tej spółki (15,9 mln zł wg MSR), wykazuje dynamikę wzrostową na poziomie aż 52% w stosunku do analogicznego okresu 2009.

Dla spółki majątkowej TU EUROPA aż o 95% wzrosła wartość sprzedaży w pierwszym kwartale w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Spółka pozyskała 105,5 mln nowej sprzedaży w porównaniu do 54 mln w pierwszym kwartale roku 2009 (składka przypisana brutto wg PSR i MSR). To również przełożyło się na znaczny wzrost wyników finansowych tej spółki w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku. Zysk netto TU EUROPA SA w pierwszym kwartale 2010 przekroczył 18 mln zł (wg MSR).

Rekordowa sprzedaż w pierwszym kwartale przyniosła całej Grupie EUROPA zysk netto w wysokości ponad 34 mln zł (wg MSR) co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza wzrost aż o 26%.

Dalszy dynamiczny rozwój Grupy jest efektem realizacji przyjętej strategii przez Zarząd GK EUROPA i pozycji lidera w bancassurance w Polsce pod względem różnorodności i zakresu oferowanych produktów w tym segmencie.

„Jednym z elementów naszej strategii jest sukcesywne wdrażanie innowacyjnych produktów, co pozwoliło osiągnąć Spółce Życiowej na koniec 2009 roku wg danych KNF drugie miejsce wśród wszystkich ubezpieczycieli życiowych mierzone wielkością nowej sprzedaży wg PSR” – powiedział Prezes Podoba.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu