Leasing refundowany przez Unię

Nowe wytyczne do programu Innowacyjna Gospodarka oznaczają korzystniejsze zasady rozliczenia leasingu w ramach unijnych dotacji. Jednorazowa wypłata oraz refundacja całej wartości faktury zakupu to najważniejsze zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Wytyczne MRR weszły w życie 20 kwietnia br. Ich mocą wprowadzono drugi sposób refundowania kosztów związanych z leasingiem – jednorazową refundację faktury zakupu. Będzie ona dokonywana na podstawie wystawionej przez dostawcę firmie leasingowej faktury, obejmującej całość kosztów. Środki unijne będą przelewane na konto beneficjenta – bez pośrednictwa leasingodawcy.

– Są to rozwiązania dużo korzystniejsze od dotychczas obowiązujących. Przedsiębiorcy zyskali bowiem pewność zwrotu całej wartości kapitału wynikającego z umowy leasingu. Dotąd mogli otrzymać refundację tylko tych rat, które zostały opłacone w czasie trwania umowy o dofinansowanie projektu. Dodatkowo jest to wygodne, wiążące się z mniejszymi formalnościami, rozwiązanie. Przedsiębiorcy nie muszą już bowiem dostarczać urzędowi potwierdzenia płatności kolejnych rat – mówi Maria Awa z Europejskiego Funduszu Leasingowego.

Rozliczenie na nowych zasadach faktury leasingowej w ramach dotacji unijnych wymaga spełnienia warunków zawartych w wytycznych MRR. Maria Awa przedstawia kolejne kroki do uzyskania refundacji: Decyzję o chęci otrzymania refundacji faktury zakupu należy podjąć już na etapie składania wniosku o dofinansowanie i do załączyć odpowiednie dokumenty;

  1. Niezbędne jest upoważnienie dla firmy leasingowej wystawione przez starającego się o dotację do ponoszenia w jego imieniu wydatku kwalifikowalnego. Jest to najważniejszy element całej procedury. Na podstawie tego upoważnienia, firma leasingowa przekaże fakturę zakupu Beneficjentowi, która stanie się podstawą refundacji. Zasady/wytyczne dot. upoważnienia można pobrać ze strony internetowej MRR;
  2. Do umowy o dofinansowanie należy dołączyć umowę leasingową.

Nowe zasady rozliczania leasingu przy dotacjach unijnych oznaczają prawne zrównanie 2 instrumentów finansowych: kredytu i leasingu. Obowiązujące do tej pory wytyczne były korzystniejsze dla firm zaciągających kredyt bankowy.

– Usunięto barierę, która utrudniała przedsiębiorcom finansowanie inwestycji leasingiem i pozwolono na swobodny wybór. Ma to szczególne znacznie w obecnych warunkach gospodarczych, gdyż leasing wiąże się z korzyściami finansowymi i podatkowymi. Jego istotną zaletą dla firm o uszczuplonych po kryzysie budżetach jest fakt, że nie wymaga angażowania znacznych środków finansowych – tłumaczy Maria Awa.

W 2009 r. łączna wartość należności leasingowych wyniosła 55 mld zł, wynika z danych Związku Polskiego Leasingu, i była zbliżona do wysokości salda kredytów inwestycyjnych udzielonych w tym samym okresie przez banki (59,9 mld zł).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu