Dywidenda śnieżki

Dnia 7 kwietnia 2010 roku Zarząd FFiL Śnieżka SA podjął uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2009. Zarząd Spółki zaproponował wypłacić Akcjonariuszom dywidendę w wysokości 1,40 zł na jedną akcję, co oznacza, że będzie ona o 3,7% wyższa niż w roku ubiegłym.

Łącznie Zarząd Spółki przeznaczy na wypłatę dywidendy 18 975 000 zł. Stanowi to ponad 51,5% zysku netto spółki, który zgodnie ze sprawozdaniem Spółki za 2009 roku wyniósł 36,9 mln zł. Przychody spółki za miniony rok osiągnęły poziom 411,9 mln zł. Proponowanym dniem dywidendy jest 5 lipca br. Wypłata dywidendy odbędzie się 19 lipca br. Ostateczną decyzję dotyczącą wysokości dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu