Carlsberg wybiera Aastrę jako dostawcę zarządzanych usług telefonicznych w Europie

Technologia zunifikowanej komunikacji firmy Aastra zapewni pracownikom Carlsberga prostotę obsługi i niezakłócony dostęp do usług telekomunikacyjnych.

Grupa Carlsberg, będąca jednym z największych producentów piwa na świecie, podpisała z firmą Aastra pięcioletni kontrakt na zintegrowane zarządzanie usługami telefonicznymi. Ma on na celu poprawę i standardyzację infrastruktury telefonicznej Carlsberga w Europie oraz zapewnienie wysokiej jakości usług. Początkowo Aastra dostarczy rozwiązania UC dla ponad 8500 użytkowników, w centrach operacyjnych Firmy w Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Polsce, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Będzie również jedynym dostawcą sprzętu telekomunikacyjnego dla Carlsberga.

Rozwiązania telefoniczne firmy Aastra pozwolą Carlsbergowi korzystać z jednolitej, elastycznej infrastruktury telekomunikacyjnej we wszystkich krajach, zastępując inne systemy platformą Aastra MX-ONE.

„Koncentrowaliśmy się na znalezieniu rozwiązania, które pozwoliłoby nam na efektywniejszą obsługę zamówień i zapytań, a także umożliwiło ujednolicenie i uproszczenie naszych usług we wszystkich krajach” powiedział Soren Orland Pedersen, Dyrektor ds. Sieci i Telekomunikacji firmy Carlsberg. „System firmy Aastra zaspokaja nie tylko nasze najpilniejsze potrzeby, jest również odpowiednio elastyczny, abyśmy mogli zastosować go w przyszłości, między innymi do realizacji naszego celu, jakim jest przeniesienie 40% istniejących numerów wewnętrznych na platformy mobilne.”

W ramach kontraktu zapewnione są usługi centrum kontaktowego Aastra Solidus eCare oraz ujednolicony pakiet komunikacyjny Aastra, który integruje się z istniejącym OCS Microsoftu® i umożliwi Carlsbergowi zyskać lepszą produktywność i elastyczność. Zapewnienie usług zarządzanych dostarczy firmie Carlsberg dokładne informacje na temat konkretnych kosztów usług komunikacyjnych w przeliczeniu na jednego użytkownika. Dzięki temu europejskie centra operacyjne Carlsberga będą mogły czerpać korzyści wynikające z umów międzynarodowych, przy jednoczesnym spełnieniu ich wymagań lokalnych. Jest to istotne narzędzie w zarządzaniu operacjami telekomunikacyjnymi w firmie.

Rozwiązanie firmy Aastra zostanie także zintegrowane z platformą SAP ERP centrum kontaktowego Carlsberga, zapewniając płynną obsługę przychodzących zamówień i zapytań od klientów.

Stephen Hobson, Wiceprezes ds. Klientów Globalnych w firmie Aastra, powiedział: „Podpisanie tego kontraktu to dla Aastry sukces, świadczący o rosnących możliwościach naszej firmy w zakresie obsługi klientów międzynarodowych. Aastra jest obecna na całym świecie, szczyci się kompleksowym portfolio produktów i stabilnością finansową i dzięki temu może być długoterminowym partnerem dla dużych firm. Naszym celem jest wsparcie biznesu w osiąganiu założonych poziomów produktywności, przy jednoczesnej redukcji kosztów.”

Usługi dla Carlsberga będą zarządzane przez wewnętrzne zespoły wsparcia Aastry we współpracy z partnerami międzynarodowymi.

„Kontrakt na usługi zarządzane gwarantuje Carlsbergowi całodobowy Help Desk w języku angielskim, czynny 7 dni w tygodniu oraz Help Desk w języku lokalnym działający w godzinach pracy. Ponadto zapewnia elastyczność pozwalającą na dostosowanie liczby użytkowników i funkcji do potrzeb każdego pracownika. Bez ponoszenia wysokich kosztów Carlsberg uzyska dostęp do wiodącej na rynku technologii UC, połączonej z wysokim poziomem usług, obejmujących szczegółowy monitoring sieci, dostosowaną do indywidualnych wymagań umowę gwarantującą poziom usług (SLA), sprawdzone i skuteczne wsparcie techniczne oraz szczegółowe raporty,” oświadczył Tomasz Łodziński, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu na Polskę w Aastra Technologies.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu