Razem w Brukseli

4 maja w Brukseli odbyła się uroczystość podpisania aktu założycielskiego Central Europe Energy Partners (CEEP) – stowarzyszenia o charakterze „non-profit”, które zrzesza podmioty gospodarcze, naukowo-badawcze i inne organizacje z Europy Centralnej działające w sektorze energii.

Podstawowym celem funkcjonowania CEEP jest wspieranie procesów integracji sektora energii w Europie Centralnej, w ramach wspólnej polityki Unii Europejskiej, związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa w tym sektorze. W ramach swoich prac CEEP będzie zajmował się sprawami takich nośników energii jak węgiel, gaz, ropa naftowa i paliwa odnawialne, energia jądrowa, konektory gazowe oraz związanymi z ropą naftową i paliwami , mostami energetycznymi, gazami cieplarnianymi, magazynowaniem gazów, ropy i paliw oraz innymi sprawami związanymi z sektorem energii.

CEEP będzie włączał się w inicjowanie oraz opiniowanie dyrektyw unijnych, a także będzie prowadził stosowne prace analityczne stając się wyrazicielem poglądów swoich członków z Europy Centralnej.

Inicjatywa jest tym istotniejsza, iż uruchamiana jest równolegle z bardzo istotnym dla UE projektem w ramach wspólnej polityki energetycznej. 5 maja Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Jacques Delors, były szef Komisji Europejskiej zaproponowali utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, proponując m.in. wspólne zakupy energii przez kilka państw członkowskich. Pomysłodawcy uważają, że UE potrzebuje silniejszej wspólnej polityki energetycznej. Takiej, która „gwarantując bezpieczeństwo dostaw energii dla wszystkich Europejczyków” „zapewni dostęp do energii po rozsądnych i stabilnych cenach, pozwoli utrzymać konkurencyjność naszego przemysłu i będzie wspierać trwały rozwój oraz stworzenie społeczeństwa niskoemisyjnego”.

Ze względu na to, że inicjatywa założenia CEEP leży po stronie polskiej jej członkami- założycielami zostały: Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, Grupa LOTOS S.A., Energa S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. oraz Kulczyk Investments S.A.

CEEP ma otwarty charakter. Jak nam wiadomo wiele firm z Europy Środkowej wyraziło zainteresowanie przystąpieniem do tej organizacji. Oczekuje się, że po zarejestrowaniu statutu, CEEP w okresie powakacyjnym będzie mógł oficjalnie rozpocząć działalność ze znacznie rozszerzoną listą członków oprócz założycieli.

Mając na względzie fakt, że priorytetem większości prezydencji w UE są sprawy związane z bezpieczeństwem w sektorze energii, spodziewamy się, że już pod koniec roku będzie można odnotować pozytywny wpływ działalności CEEP w tym zakresie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu