Nowa oferta funduszy inwestycyjnych w Alior Banku

Biuro Maklerskie Alior Banku rozszerzyło ofertę o fundusze inwestycyjne zarządzane przez SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które jako pierwsze w Polsce oferuje fundusze typu MANAGED FUTURES.

W ofercie Alior Banku znajdują się fundusz parasolowy Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Superfund SFIO) o zróżnicowanej polityce i możliwościach inwestycyjnych oraz Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Superfund Trend Plus Powiązany FIO). Pozwalają one na inwestycje na ponad 150 rynkach na świecie, umożliwiają zarabianie zarówno na wzrostach jak i spadkach, zapewniają niską korelację z klasycznymi aktywami takimi jak akcje czy obligacje.

Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest pierwszym w Polsce funduszem typu MANAGED FUTURES (fundusze kontraktów terminowych). Dzięki konstrukcji parasolowej funduszu, możliwa jest zamiana jednostek uczestnictwa pomiędzy sześcioma strategiami, bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych. Minimalna wartość pierwszej inwestycji do Superfund SFIO wynosi dla Klientów indywidualnych 40 000 EUR (lub równowartość w PLN lub w USD). Zainwestowane środki mogą być alokowane zgodnie z preferencjami inwestora pomiędzy sześć subfunduszy.

Superfund Trend Plus Powiązany FIO jest funduszem inwestycyjnym otwartym. Fundusz umożliwia inwestowanie na ponad 150 rynkach kontraktów terminowych z rynków finansowych i towarowych.

W ramach Superfund Trend Plus Powiązany FIO w Alior Bank oferowane są dwie kategorie jednostek zróżnicowane pod względem minimalnej kwoty inwestycji oraz pobieranych opłat:

  • Superfund Trend Plus kategoria jednostek Standardowa – Dla inwestorów poszukujących atrakcyjnych inwestycji długoterminowych. Kwoty wpłat już od 500 PLN.
  • Superfund Trend Plus kategoria jednostek PSI PLUS – Program Systematycznego Inwestowania PLUS – Systematyczne oszczędzanie w dłuższym okresie umożliwia zgromadzenie kapitału na finansowanie planów, które dziś wydają się nieosiągalne.

PSI PLUS Superfund umożliwia systematyczne inwestowanie w fundusze typu MANAGED FUTURES, pozwalające zarabiać na wzrostach i spadkach oraz uczestnictwo w dużych zyskach już przy małych sumach inwestycji – od 100 PLN/m-c. PSI PLUS Superfund umożliwia założenie oddzielnego rejestru dla swoich niepełnoletnich dzieci, w celu zabezpieczenia ich przyszłości, kontynuowanie systematycznego pomnażania oszczędności po upływie okresu umownego, bez prowizji za odkupienie jednostek i rocznych limitów wpłat a także profesjonalne inwestowanie oszczędności na ponad 150 rynkach kontraktów terminowych finansowych i towarowych.

W początkowej fazie jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Superfund TFI będą dystrybuowane poprzez oddziały banku. Pozostałe fundusze dystrybuowane przez Alior Bank dostępne są dla klientów zarówno w oddziałach, jak i przez stronę internetową. Możliwość elektronicznej obsługi sprawia, że proces realizacji zleceń jest zdecydowanie krótszy. Niebawem również dla funduszy Superfund TFI zostanie uruchomiona możliwość składania zleceń oraz podglądu bieżącego stanu aktywów za pośrednictwem Internetu.

Więcej informacji o ofercie funduszy inwestycyjnych Superfund TFI można znaleźć na stronie Biura Maklerskiego Alior Banku http://www.aliorbank.pl/pl/biuro_maklerskie

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu