LUG S.A. zwiększył sprzedaż o 36%

LUG S.A. – jeden z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce – zwiększył w kwietniu br. całkowite przychody ze sprzedaży o 36,14% w stosunku do kwietnia 2009 roku. Jednocześnie o 86,33% r-d-r wzrosły przychody z eksportu.

„Wzrost przychodów z eksportu w przychodach ogółem notujemy już szósty miesiąc z rzędu. Jest to efekt naszych intensywnych działań na rynkach zagranicznych, które powoli wychodzą z kryzysu, co przekłada się na rosnący popyt. W okresie od stycznia od kwietnia br. udział eksportu w całej sprzedaży wyniósł 52,45%. Dla porównaniu w 2009 roku sprzedaż zagraniczna kształtowała się na poziomie 33% w całości przychodów. Liczymy, że w kolejnych okresach utrzymamy wysoki wskaźnik sprzedaży eksportowej, co będzie przekładało się na wzrost rentowności, a co za tym idzie na wyniki br.” – mówi Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu