Sieć Gymnasion pracuje w humansoft HermesSQL

Zintegrowany system humansoft HermesSQL, zaprojektowany przez firmę Humansoft wspomaga sieć fitness klubów Gymnasion w obszarze m.in. finansowo-księgowym oraz środków trwałych. Rozwiązanie wspiera ponadto obsługę karnetów.

Osoby korzystające z usług Gymnasionu mogą nabywać karnety w dowolnym klubie i wykorzystywać je w wybranej przez siebie placówce. – Oczywiście, jest to ukłon w stronę klientów, ale oznacza on zwiększenie trudności w zarządzaniu i planowaniu przepływu pieniędzy wewnątrz firmy. Humansoft HermesSQL dzięki bogatej funkcjonalności i wysokiej wydajności umożliwił jednak bardzo szybkie docieranie do kluczowych informacji – wyjaśnia Renata Leszczyńska, dyrektor działu księgowości w Gymnasion.

Ponadto humansoft HermesSQL posiada wbudowane narzędzia analityczne. W Gymnasionie wykorzystywane są one do tworzenia różnorodnych raportów, umożliwiających m.in. prognozowanie ruchu klientów, a także ukazywanie: ile karnetów wydały poszczególne kluby, ile osób ćwiczy w danym klubie, etc.

W firmie Gymnasion oprogramowanie humansoft HermesSQL wspomaga także zarządzanie rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym (wszystkie deklaracje podatkowe PIT i CIT) i Głównym Urzędem Statystycznym (DG1, Z03, Z06). Humansoft HermesSQL automatycznie generuje również np. zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp7 wraz z załącznikami).

Równie szerokie wsparcie humansoft HermesSQL daje pracownikom księgowości przy wyliczaniu kosztów wynajmu lokali. Zadanie jest skomplikowane, ponieważ większość obiektów, w których funkcjonują kluby fitness, jest przez Gymnasion wynajmowana. – Gdyby firma dysponowała jednym klubem, to rozliczenia byłyby proste. Ale jest inaczej – dodaje Renata Leszczyńska.

Sieć Gymnasion to obecnie ponad trzydzieści klubów w różnych miastach. Te obiekty oraz sprzęt, na którym ćwiczą klienci wynajmowane są na różnych zasadach. – Korzystamy z różnych okresów leasingu, raz jest to leasing finansowy, raz operacyjny, każdy klub ma inną powierzchnię. W sumie firma finansuje w formie leasingu 103 różnorodne ruchomości i nieruchomości – wylicza Renata Leszczyńska.

Ta różnorodność komplikuje wyliczanie podatków miesięcznych i rocznych oraz określanie faktycznych stawek podatkowych i bilansowych, a także poziomu amortyzacji podatkowej urządzeń gimnastycznych. Bo przecież każdy obiekt sieci Gymnasion to dziesiątki różnego typu sprzętów do ćwiczeń. Jedne zostały kupione na raty, za inne firma zapłaciła całą kwotę.

Takie zróżnicowanie powoduje trudności w rozliczeniach i obliczaniu skumulowanej amortyzacji podatkowej. Ale humansoft HermesSQL dzięki swojej bogatej funkcjonalności i dużej elastyczności umożliwia sprawne i terminowe rozwiązywanie tych problemów. Wszystkie koszty amortyzacji są automatycznie uwzględniane w aplikacji odpowiedzialnej za zarządzanie księgowością.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu