Ruszyły zapisy na akcje nowej emisji serii D Dent-a-Medical S.A.

Ruszyły zapisy na akcje Dent-a-Medical S.A. – spółki budującej ogólnopolską sieć specjalistycznych gabinetów stomatologicznych. Inwestorom, w ramach oferty publicznej z prawem poboru, zostało zaproponowanych 39,801,029 akcji serii D. Cena emisyjna nowych akcji to 4 gr za sztukę, co oznacza dyskonto wobec ceny rynkowej. Spółka chce pozyskać do 1,6 mln złotych.

Zapisy na akcje nowej emisji potrwają od 6 do 21 maja 2010 r., natomiast przydział nastąpi 2 czerwca br. Do objęcia jednej nowej akcji uprawniać będzie dziesięć praw poboru – jedno prawo poboru przyznawane będzie za jeden już istniejący walor. Prawa poboru nie będą notowane na NewConnect.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój sieci franczyzowej. Pod koniec lutego br. spółka informowała o podpisaniu 7 kolejnych listów intencyjnych w ramach realizacji strategii rozbudowy sieci (łącznie zostało podpisanych już 11). Według przyjętych założeń do końca 2010 roku będzie ok. 40 placówek.

„Zamierzamy do końca tego roku rozbudować naszą sieć do 40 gabinetów. Prowadzimy rozmowy jeszcze z innymi placówkami. Jesteśmy dobrej myśli, dlatego musimy być przygotowani do dalszego rozwoju zarówno pod względem organizacyjnym i finansowym. Sądzimy, że oferta, którą przygotowaliśmy dla Inwestorów będzie dla nich atrakcyjna przede wszystkim ze względu na cenę akcji”. – mówi Mariusz Andrych, Prezes Zarządu Dent-a-Medical S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu