Rola systemu szkolnictwa wyższego w kształtowaniu przewag konkurencyjnych społeczeństw

Międzynarodowa konferencja “Drivers of Change and Choice: What Can We Learn About Competitiveness By Comparing U.S. and EU Education at the University Level?”, która odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2010 w warszawskim hotelu Hyatt, to jedyne w Polsce spotkanie wybitnych europejskich i amerykańskich ekspertów w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Uczestnikami będą także przedstawiciele szkół wyższych, biznesu, administracji rządowej oraz mediów.

„Jestem przekonany, że ta pierwsza w Polsce inicjatywa poświęcona tematyce międzynarodowej konkurencyjności szkolnictwa wyższego jest ważnym sygnałem dla całego środowiska. Uczestnicy konferencji dokonają przeglądu i ocenią wartość międzynarodowych rankingów szkół wyższych, a także działań podejmowanych przez Unię Europejską wzmacniających konkurencyjność systemu szkolnictwa wyższego określonych jako Proces Boloński. Ważnym wątkiem będzie dyskusja poświęcona polskiej perspektywie – próbie zreformowania systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.” – mówi prof. Wojciech Bieńkowski, dyrektor Instytutu Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich przy Uczelni Łazarskiego w Warszawie, współorganizatora konferencji. – „Konferencja ma unikatowy charakter. Sposobem na zwrócenie uwagi jej uczestników i odbiorców jest zastosowanie metody benchmarkingu, czyli wyraźne i kontrastowe porównanie do najlepszych, w tym wypadku uczelni amerykańskich i brytyjskich, w większości prywatnych lub posiadających dużą samodzielność.” – zauważa prof. Bieńkowski.- „Spotykamy się z bardzo pozytywnym odbiorem naszej inicjatywy, która przyciągnęła zainteresowanie bardzo wielu wybitnych osobistości z Polski, Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. W trakcie spotkania chcemy rozmawiać nie tylko o najlepszych praktykach, ale przede wszystkim o obecnych i przyszłych wyzwaniach w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i badań. Konferencja służąc prezentacji rozwiązań i szerokiej dyskusji, ma przyczynić się do wyeksponowania tych cech systemów szkolnictwa krajów zachodnich, które gwarantowały i nadal są gwarantem przewag konkurencyjnych, a których to cech naszemu polskiemu i europejskiemu szkolnictwu wyższemu nadal brakuje.”- podkreśla prof. Bieńkowski.

Organizatorami konferencji są Instytut Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich przy Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Polsko – Amerykańska Komisja Fullbrighta, Harvard Club of Poland, Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.W skład Komitetu Honorowego weszli Prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prof. Jan Vincent-Rostowski – Minister Finansów, Jamil Salmi – Koordynator systemu szkolnictwa wyższego, Bank Światowy, Krzysztof Daniewski – Prezydent, Harvard Club of Poland, Andrzej Dakowski – Dyrektor wykonawczy, Polsko – Amerykańska Komisja Fullbrighta, Prof. Daria Lipińska-Nałęcz – Rektor, Uczelnia Łazarskiego, Prof. Maciej Żylicz – Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Wśród grona panelistów konferencji znajdują się m.in.: Jan Truszczyński – Dyrektor Generalny ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej, prof. Lajos Bokros – poseł do Parlamentu Europejskiego, profesor ekonomii w Central European University, minister finansów Węgier w latach 1995–1996, prof. Josef Brada – profesor ekonomii z Arizona State University oraz Sekretarz Generalny Association for Comparative Economic Studiem, prof. Gordon Stanley – Pearson Professor of Educational Assessment oraz Dyrektor w Oxford University Centre for Educational Assessment, University of Oxford, dr Haiyan Hua – wykładowca International Education Policy w Harvard Graduate School of Education Senior Education Advisor w World Education, Inc., dr Anne Corbett – London School of Economics, prof. Maresi Nerad – dyrektor Center for Innovation and Research, Graduate Education (CIRGE); Prodziekan Graduate School w University of Washington, prof. Alan J. DeYoung – profesor w College of Education, University of Kentucky, prof. Elise S. Brezis – Dyrektor, Azrieli Center for Economic Policy, Bar-Ilan University w Izraelu i w Paris School of Economics, dr Donald C. Martin – były Prodziekan ds. Studenckich w Teachers College, Columbia University, New York, prof. Jerzy Woźnicki – Prezes Fundacji Rektorów Polskich, członek Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, koordynator „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020” przygotowanej przez konsorcjum KRASP-FRP-KRZaSP, prof. Stefan Jackowski – Instytut Matematyki, Uniwersytet Warszawski, koordynator „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku” przygotowanej przez Ernst & Young i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty – członek zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów; Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Maciej Żylicz – Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, dr Krzysztof Pawłowski – – Prezes Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, prof. Andrzej K. Koźmiński – Rektor Akademii Koźmińskiego, prof. Ewa Chmielecka – profesor SGH, ekspert boloński.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie internetowej www.heconference.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu