Nordea Bank Polska podwaja zysk

W I kwartale 2010 r. Nordea Bank Polska S.A. wypracował zysk netto na poziomie 51,9 mln zł, co oznacza poprawę o 96 proc. w stosunku do podobnego okresu przed rokiem.

Wynik finansowy brutto Nordea Bank Polska za I kw. 2010 r. to 65,4 mln zł w porównaniu do 36,4 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zysk netto zamknął się kwotą 51,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 26,5 mln zł (wzrost o 96 proc.).

Dalszy wzrost przychodów

Przychody operacyjne banku w I kw. 2010 r. wyniosły 167,2 mln zł, co jest kwotą o 28,1 proc. lepszą w porównaniu z I kw. 2009 r. Poprawa wynika m.in. z wyższych przychodów prowizyjnych (28,6 mln zł wobec 20,6 mln zł przed rokiem) oraz niższych kosztów odsetkowych (70,5 mln zł w porównaniu do 109,8 mln zł rok wcześniej).

Znacząco wzrosły przede wszystkim prowizje od kredytów, udzielonych zobowiązań gwarancyjnych, pośrednictwa finansowego i kart płatniczych. Niższe z kolei były koszty związane z ubezpieczaniem kredytów. W efekcie wynik prowizyjny netto wzrósł w porównaniu z I kw. 2009 r. o 51 proc, do 20,2 mln zł

Na lepszy wynik odsetkowy (106,8 mln zł wobec 79,8 mln zł przed rokiem) w głównej mierze wpływ miało obniżenie oprocentowania depozytów.

Niska dynamika kosztów

Koszty operacyjne Nordea Bank Polska w I kw. 2010 r. sięgnęły 100,9 mln zł, co stanowi wzrost o 9,2 proc. w porównaniu z okresem styczeń-marzec 2009 r. Dzięki niewielkiej dynamice poprawiła się relacja kosztów do przychodów dla banku – współczynnik C/I sięga 60,1 proc. w porównaniu do 70,6 proc. rok wcześniej.

Wzrost kosztów operacyjnych związany był z procesami rozbudowy sieci placówek i reorganizacji pracy wiążącej się ze wzrostem zatrudnienia. W sumie bank na koniec I kw. dysponował siecią 160 placówek. Czynnikiem niezależnym od banku był także wzrost czynszów i kosztów utrzymania powierzchni biurowych.

Akcja kredytowa wciąż się rozwija

Między końcem marca 2009 r. a końcem marca 2010 r. Bank zanotował wzrost sumy bilansowej o 11,6 proc. – z 17,01 do 18,98 mld zł. Duża część przyrostu to efekt wzrostu akcji kredytowej (należności od klientów wzrosły o 1,27 mld zł rok do roku i sięgają 16 mld zł).

Wartość kredytów udzielonych osobom fizycznym wzrosła w porównaniu do I kw. 2009 r. o 23,6 proc., do 9,55 mld zł, kredytowanie podmiotów sektora rządowego i samorządowego zwiększyło się o 14,6 proc. do 1,85 mld zł, natomiast należności od podmiotów gospodarczych obniżyły się o 14,4 proc. do 4,66 mld zł.

W tym samym czasie zobowiązania wobec klientów (depozyty) zwiększyły się o 442 mln zł, do 8,46 mld zł. Głównym źródłem finansowania akcji kredytowej pozostał rynek międzybankowy – przede wszystkim środki Grupy Nordea (zobowiązania wobec banków wzrosły o 1,37 mld zł, do 9,07 mld zł)

Nordea Bank Polska poprawił w pierwszych miesiącach 2010 r. jakość portfela kredytowego. Poziom kredytów nieregularnych wynosi poniżej 1 proc.

– Sytuacja w Banku Nordea jest korzystniejsza w porównaniu z całym sektorem, o czym zadecydowały dwa zasadnicze czynniki: stosunkowo wysoka jakość portfela kredytowego, oraz decyzja o wycofaniu się z „wojny o depozyty”. Długa zima i niesprzyjająca koniunktura nie przeszkodziły nam w realizowaniu polityki zwiększania akcji kredytowej. To wszystko, łącznie z utrzymaniem kosztów w ryzach, pozwoliło nam uzyskać bardzo dobry wynik kwartalny – wyjaśnia Włodzimierz Kiciński prezes Zarządu Nordea Bank Polska.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu