Warto wdrażać wyniki badań

Krajowa Izba Gospodarcza z niepokojem przyjęła niektóre rozwiązania zaproponowane w projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013.

Zawarta w projekcie nowelizacji propozycja mająca na celu uruchomienie tylko jednego z powiązanych działań 1.4-4.1 PO IG (wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac) w sytuacji gdy zostanie wyczerpana alokacja na jedno z nich oznacza w praktyce że w przypadku uruchomienia tylko działania 1.4 przedsiębiorca będzie zobowiązany do wdrożenia wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych ze środków innych niż przeznaczone na działanie 4.1.

Brak środków w działaniu 4.1 PO IG na inwestycje niezbędne do wdrożenia wyników przeprowadzonych badań w ramach działania 1.4 PO IG może negatywnie wpłynąć na wiele innowacyjnych projektów.

Środowisko przedsiębiorców skupionych w KIG proponuje wsparcie działania 4.1 PO IG (wsparcie wdrożeń wyników prac B+R), w oparciu o środki dostępne na działanie 1.4 PO IG (projekty badawcze i rozwojowe) lub inne działania w ramach PO IG.

Zwiększenie środków na działanie 4.1 pozwoli zbliżyć wyniki badań do praktycznych zastosowań w przedsiębiorstwie i przyczyni się, do zakładanego w PO IG zwiększenia innowacyjności firm poprzez stymulowanie badan, powiązanych z potrzebami gospodarki.

Pozostałe zmiany zaproponowane w nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia spotykają się z poparciem Krajowej Izby Gospodarczej. Na podkreślenie zasługuje doprecyzowanie budzącego wątpliwości przepisu, w myśl którego wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na uzyskanie prawa własności przemysłowej są wydatki poniesione przez przedsiębiorcę po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Dotychczas wnioskodawcy często uwzględniali we wnioskach o dofinansowanie koszty związane z procedurami wszczętymi przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie i dotyczącymi np. samych faz krajowych procedury PCT.

źródło/autor: Krajowa Izba Gospodarcza

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu