Raport firmy Epicor® — wyniki z pierwszego kwartału 2010

Firma Epicor Software Corporation (NASDAQ: EPIC), czołowy dostawca rozwiązań w zakresie oprogramowania biznesowego dla średnich przedsiębiorstw oraz działów firm z listy Global 1000, ogłosiła wyniki finansowe za pierwszy kwartał, zakończony 31 marca 2010 r. Wszystkie wyniki należy traktować jako wstępne do czasu złożenia przez firmę kwartalnego raportu na formularzu 10-Q.

George Klaus, prezes i dyrektor generalny firmy Epicor, skomentował ten raport w sposób następujący: „Rok 2010 zaczęliśmy mocnym akcentem w postaci organicznego wzrostu przychodów z licencji na oprogramowanie, który wyniósł o 23% więcej w porównaniu z pierwszym kwartałem 2009 roku. Przyczyniło się to do wolnego przepływu pieniężnego w wysokości 8,8 mln dolarów. Tak silny wzrost organiczny w skali roku w sektorze oprogramowania utwierdza nas w przekonaniu, że nasze rynki docelowe umacniają się, a platforma Epicor 9 tworzy coraz więcej szans sprzedaży dla naszych handlowców. Spodziewamy się utrzymać podobne tempo wraz z rozwojem lejków sprzedaży we wszystkich obsługiwanych przez nas pionach branżowych i regionach geograficznych”.

„Dzięki inwestycjom poczynionym w kryzysowych latach 2008 i 2009 oraz dynamice, jaką wnosi platforma Epicor 9, nie mamy wątpliwości, że obecna sytuacja stwarza niepowtarzalną okazję do wyprzedzenia rynku pod względem tempa wzrostu w sektorze oprogramowania”, powiedział Klaus. „Wzrost sprzedaży oprogramowania docelowo oznacza dla firmy Epicor istotne dodatkowe strumienie przychodów, ponieważ ponad 80% naszych przychodów od klientów uzyskujemy dopiero po początkowej sprzedaży oprogramowania. Planujemy optymalnie wykorzystywać wzmacniające się lejki sprzedaży i poprawiać skuteczność finalizacji przez kontynuowanie polityki przezornych inwestycji, przy jednoczesnym zapewnieniu dalszego wzrostu przychodów, a także solidnych strumieni pieniężnych i rentowności”.

Łączny przychód w pierwszym kwartale 2010 r. wyniósł 99,3 mln dolarów, dając zerowy dochód netto GAAP. Dla porównania w pierwszym kwartale 2009 roku przychód wyniósł 98,7 mln dolarów i dał stratę netto GAAP w wysokości 1,6 mln dolarów, czyli stratę 0,03 dolara na akcję rozwodnioną.

Dochód netto nie-GAAP za pierwszy kwartał 2010 r. wyniósł 5,7 mln dolarów (0,10 dolara na akcję rozwodnioną), w porównaniu z dochodem nie-GAAP w wysokości 4,7 mln dolarów (0,08 dolara na akcję rozwodnioną) w pierwszym kwartale 2009 r.

Przychód z licencji w pierwszym kwartale 2010 r. wyniósł 16,2 mln dolarów, co stanowi wzrost o ponad 23% rok do roku w stosunku do przychodu z licencji w wysokości 13,2 miliona dolarów w pierwszym kwartale 2009. Przychód z utrzymania w pierwszym kwartale 2010 r. wzrósł o 2% w skali roku do 48,0 mln dolarów, w porównaniu z przychodem z utrzymania w wysokości 46,9 mln dolarów w pierwszym kwartale 2009 r. Przychód z konsultingu w pierwszym kwartale 2010 r. wyniósł 31,1 mln dolarów, co stanowi spadek w porównaniu z 31,5 mln dolarów przychodów z konsultingu w pierwszym kwartale 2009 r. Przychód ze sprzętu i innych źródeł w pierwszym kwartale 2010 r. wyniósł 4,0 mln dolarów, co oznacza spadek w skali roku w stosunku do 7,2 mln dolarów przychodu ze sprzętu i innych źródeł w pierwszym kwartale roku poprzedniego.

Bilans firmy na dzień 31 marca 2010 obejmuje gotówkę i ekwiwalenty gotówkowe w wysokości 104,5 mln dolarów. W bilansie pozytywnie zaznaczył się wolny przepływ pieniężny w wysokości 8,8 mln dolarów na przestrzeni pierwszego kwartału 2010 r. Całkowite zadłużenie firmy na dzień 31 marca 2010 r. składa się przede wszystkim z 230 mln dolarów na zobowiązania w stosunku do posiadaczy 2,375% uprzywilejowanych obligacji zamiennych firmy (minus różnica kredytowa 40,1 mln dolarów) i 67,5 mln dolarów pożyczek w mechanizmie kredytowym firmy, wycenianym obecnie wg LIBOR plus 4,0%.

Na zakończenie pierwszego kwartału 2010 należności netto wynosiły około 83,5 mln dolarów. W pierwszym kwartale 2010 r. firma miała stabilne inkaso gotówki w wysokości około 116 mln dolarów. Wskaźnik spłaty należności w dniach (DSO) w pierwszym kwartale 2010 r. wzrósł do 76 w porównaniu z 74 w czwartym kwartale 2009. Przychód przyszłych okresów na koniec pierwszego kwartału 2010 wyniósł 97,9 mln dolarów.

W drugim kwartale 2010 r. firma Epicor spodziewa się całkowitego przychodu na poziomie 104–106 mln dolarów oraz zysków nie-GAAP na akcję rozwodnioną w tym samym kwartale na poziomie 0,12–0,14 dolara.

Firma przeprowadzi konferencję telefoniczną dla inwestorów i analityków dzisiaj o godzinie 17:00 czasu wschodniego/14:00 czasu pacyficznego.

Kiedy: środa, 28 kwietnia 2010 r.
Godzina: 14:00 czasu pacyficznego
Numer telefonu: +1 (888) 417-8531, spoza USA +1 (719) 325-2404
Identyfikator konferencji: Epicor 2010 First Quarter Earnings Call
Transmisja internetowa: http://ir.epicor.com

W czasie konferencji szef, prezes i dyrektor generalny George Klaus oraz wiceprezes wykonawczy i dyrektor finansowy Michael Pietrini omówią zyski w pierwszym kwartale 2010. Zapraszamy inwestorów i analityków do uczestnictwa w konferencji. Należy zadzwonić około dziesięciu minut przed rozpoczęciem. Wersja audio transmisji internetowej na żywo zostanie udostępniona uczestnikom na stronie firmy pod adresem http://ir.epicor.com i będzie tam przechowywana przez trzydzieści dni po konferencji.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu