3M wyróżnione za zrównoważony rozwój

Notowany na giełdzie w Nowym Jorku amerykański koncern 3M otrzymał 20 kwietnia prestiżowe wyróżnienie Gold-Class. Jest ono przyznawane wąskiej grupie firm, notowanych w ramach Dow Jones Sustainability Index, szczególnie wyróżniających się w swojej działalności biznesowej ekologicznym podejściem.

Dow Jones Sustainability Index jest corocznym rankingiem 1000 wiodących na świecie firm, których działalność bazuje na modelu zrównoważonego rozwoju. W ramach indeksu, firmy osiągające najlepsze rezultaty w obszarze zrównoważonego rozwoju, mogą dodatkowo uzyskać prestiżowe wyróżnienie Gold-Class. Jest ono przyznawane przez firmę Sustainability Asset Management z siedzibą w Zurychu, która zajmuje się inwestowaniem wyłącznie w przedsiębiorstwa, których działalność jest korzystna dla środowiska. Sustainability Asset Management co roku ocenia w tym zakresie spółki notowane na giełdzie Dow Jones Global Total Stock Market Index.

Wyróżnienie Gold-Class to dla koncernu 3M uhonorowanie za prowadzoną od blisko 35 lat ekologiczną politykę firmy i wcielanie w każdym obszarze jego działalności zasad zrównoważonego rozwoju – mówi Keith J. Miller, manager ds. środowiska i zrównoważonego rozwoju w 3M Environmental, Health and Safety. – Od 1975 roku 3M kieruje się zasadami opracowanego przez firmę tzw. programu 3P. Jego nazwa pochodzi od skrótu Pollution Prevention Pays. Program opiera się na filozofii wyeliminowania zanieczyszczeń u źródła między innymi poprzez modyfikacje procesów produkcyjnych, zmiany w składzie i konstrukcji produktów oraz recykling i ponowne użycie odpadów. Łatwiej jest zaradzić problemom ekologicznym u ich źródła. Jest to korzystniejsza praktyka, zarówno ze strony biznesowej, jak i społecznej oraz środowiskowej. Co roku przeprowadzamy ewaluację naszych wewnętrznych programów, aby wzmocnić zrównoważone podejście w zakresie zarządzania i ochrony środowiska, a także aby wprowadzić nowe programy i usprawnienia.

Za swoją działalność ekologiczną i zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju koncern 3M niedawno otrzymał również, po raz szósty z rzędu, nagrodę Energy Star Sustained Excellence. Jest ona przyznawana przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (E.P.A.) oraz Departament Energii (D.O.E.).

Działania zmierzające do zmniejszenia wpływu na środowisko oraz wpisujące się w ideę zrównoważonego rozwoju podejmowane są w oddziałach i zakładach produkcyjnych 3M na całym świecie. Zakład 3M Poland we Wrocławiu jako jeden z trzech zakładów firmy w Europie osiągnął zaplanowane na lata 2006 – 2009 cele dotyczące redukcji o 20% zużycia energii, wody oraz ilości wytwarzanych odpadów w stosunku do stanu z roku 2005.

źródło/autor: 3M Poland

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu