MeritumKonto Junior – kieszonkowe na konto

Meritum Bank wprowadził darmowe konto z dostępem dla dzieci i młodzieży. Pod okiem osoby dorosłej, niepełnoletni mogą w prosty i bezpieczny sposób uczyć się funkcjonowania nowoczesnej bankowości i dokonywać swoich pierwszych transakcji kartą płatniczą.

To pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej bankowości internetowej, gdzie dostęp osoby małoletniej do dedykowanego rachunku uzyskuje się poprzez pełnomocnictwo on-line. Pełnomocnictwo definiuje się bez konieczności kontaktu z Bankiem, zarówno ze strony osoby dorosłej posiadającej już rachunek w Meritum Banku, jak i osoby małoletniej, oraz bez potrzeby podpisywania jakichkolwiek dokumentów.

Osoba dorosła wypełnia jedynie w systemie bankowości elektronicznej krótki wniosek o MeritumKonto Junior z pełnomocnictwem dla osoby małoletniej. Na tej podstawie system otwiera automatycznie rachunek, którego właścicielem jest osoba wnioskująca, a pełnomocnikiem osoba małoletnia wskazana we wniosku. Otwarcie MeritumKonta Junior jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Podstawowym założeniem rozwiązania wdrożonego przez Meritum Bank jest to, że osoba małoletnia nie widzi żadnych rachunków swojego opiekuna, natomiast opiekun widzi zarówno rachunki, jak i transakcje wykonywane przez osobę małoletnią. Tym samym, opiekun może dyskretnie monitorować transakcje realizowane przez dziecko.

MeritumKonto Junior jest w pełni bezpieczne. Właściciel konta ma kontrolę nad zakresem aktywności osoby małoletniej oraz zarządza limitami kwotowymi operacji, które może sam definiować i zmieniać on-line bez konieczności kontaktu z Bankiem. Osoba małoletnia będzie wówczas mogła wykonywać transakcje wyłącznie w ramach limitów określonych przez opiekuna. Rodzic lub opiekun może także, ze pośrednictwem kalendarza terminów ważnych, przypominać niepełnoletniemu użytkownikowi o ważnych terminach i nadchodzących płatnościach, jak również definiować osobie małoletniej odbiorców regularnych płatności.

Osoba dorosła może w dowolnej chwili odwołać pełnomocnictwo MeritumKonto Junior, co skutkuje automatycznym zablokowaniem kanałów dostępu dla małoletniego.

„Rachunek MeritumKonto Junior dedykowany jest dzieciom i młodzieży w wieku między 13 a 18 rokiem życia. Młodzież doskonale porusza się w świecie nowoczesnych technologii, dlatego mamy pewność, że z łatwością przyswoi sobie zasady korzystania z bankowości elektronicznej” – mówi Piotr Stankiewicz, Kierownik ds. Produktów Depozytowych i Lokacyjnych Meritum Banku. – „Dając młodzieży dostęp do konta, ułatwiamy im wchodzenie w dorosłość i zdobywanie praktycznej wiedzy o świecie finansów, pod okiem ich opiekunów”– dodaje.

Za pośrednictwem MeritumKonta Junior osoba małoletnia uzyskuje dostęp m.in. do transakcji internetowych, przelewów, definiowania stałych zleceń, doładowywania telefonu komórkowego, w tym doładowań cyklicznych, oraz do zakładania lokat terminowych. Osoba małoletnia uczy się przy okazji wszystkich zasad funkcjonowania bankowości elektronicznej poprzez dostęp do różnych udogodnień, jak np. do kalendarza terminów ważnych, skrótów, szablonów przelewów, bankowości mobilnej itp.

Składając wniosek o MeritumKonto Junior z pełnomocnictwem dla osoby małoletniej, opiekun może dać swojemu podopiecznemu możliwość aktywnego korzystania z rachunku również z użyciem karty płatniczej, po podpisaniu przez osobę małoletnią dokumentów przesłanych kurierem. Za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej opiekun ma wgląd w transakcje wykonywane kartą przez swojego podopiecznego, łącznie z miejscem wykonywanej transakcji.

Środki na rachunku są oprocentowane w wysokości 1% w skali roku już od pierwszej złotówki. Otwarcie i prowadzenie MeritumKonta Junior jest bezpłatne. Darmowe są także przelewy krajowe zlecone przez Internet oraz wydanie karty debetowej Visa do rachunku. Do końca września 2010 roku Bank nie pobiera żadnych opłat za obsługę oraz za wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą. W terminie późniejszym opłaty będą wynosić: 1 zł za wypłatę ze wszystkich bankomatów oraz 0 zł lub 1 zł miesięcznie za obsługę karty debetowej (odpowiednio – jeśli suma operacji bezgotówkowych dokonanych kartą będzie równa minimum 100 zł lub niższa niż 100 zł). Karta posiada CHIP, a użytkownik karty jest dodatkowo objęty ochroną ubezpieczeniową na wypadek operacji nieuprawnionych oraz rabunku środków pieniężnych wypłaconych z bankomatu. Kartą można dokonywać płatności w Internecie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu