Przejdź do treści

Jak sobie radzą pierwsi debiutanci z rynku NewConnect?

Rynek NewConnect jest stosunkowo młodym segmentem rynku kapitałowego w Polsce. Pięć spółek z systemem alternatywnym związana jest jednak od początku jego funkcjonowania. Jakie to spółki i jak radzą sobie po niespełna 3 latach istnienia rynku? Warto prześledzić ich doświadczenia.

Rola Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) z perspektywy spółek poszukujących finansowania jest nieoceniona. Głównym celem wejścia na NewConnect jest bowiem pozyskanie kapitału od akcjonariuszy, który jest niezbędny między innymi przy finansowaniu nowych inwestycji, czy przy zwiększaniu swojego udziału w rynku. Jednak samo zaistnienie w ASO to nie koniec, a dopiero początek drogi dla przedsiębiorstwa. NewConnect jest bowiem pewnego rodzaju przedsionkiem przed regulowanym rynkiem GPW. Przedsiębiorstwa podążają jednak tą drogą, aby zyskać prestiż, kapitał na rozwój i w dłuższej perspektywie zaistnieć w Warszawskim Indeksie Giełdowym.

Rynek NewConnect wystartował dokładnie 30 sierpnia 2007 roku. Tego dnia zadebiutowało na nim 5 spółek. Dziś można śmiało stwierdzić, że byli to pionierzy ASO w naszym kraju. Do grona wspomnianych prekursorów zaliczyć należy DIGITAL AVENUE, S4E, VIAGUARA, VIRTUAL VISION oraz WROCŁAWSKI DOM MAKLERSKI. Warto zatem bliżej przyjrzeć się śmiałkom, którzy funkcjonują na NC już prawie 3 lata.

Digital Avenue

Spółka Digital Avenue S.A. posiada swoją siedzibę we Wrocławiu. Przedsiębiorstwo powstało na podstawie Aktu Założycielskiego z 19 kwietnia 2007 roku z inicjatywy MCI Management S.A. Początkowy kapitał założycielski wynosił 642 tys. zł. podzielonych na 642 000 akcje o równej wartości nominalnej 1,00 zł. Spółka skupia w sobie różnego rodzaju firmy zajmujące się szeroko rozumianą rozrywką cyfrową. Dotyczy to głównie elektronicznego przekazu przez Internet. Środki z emisji akcji firma przeznaczyła na realizację projektów wewnętrznych, rozwój technologii, a przede wszystkim na pozyskanie kolejnych firm. W skład Digital Avenue wchodzą spółki: Streemo (serwis streemo.pl pozwala użytkownikom dodawać informacje o imprezach i koncertach), Iplay (strona przeznaczona dla użytkowników telefonii komórkowej, na której można ściągnąć tapety, dzwonki i gry oraz na której odbywa się legalna sprzedaż muzyki przez Internet,) oraz Medousa (spółka posiada 3 strony internetowe: sms.pl, fotosik.pl i supergry.pl).

8 kwietnia 2010 roku spółka Digital Avenue w ramach „SPO” wyemitowała akcje serii „C”. Była to oferta prywatna, która wpłynęła na zwiększenie kapitału zakładowego. Oferta opiewała na 2.228.914 sztuk akcji po cenie emisyjnej 0,83 zł, co daje łączną wartość 1.849.998,62 zł. Oferta trafiła do dwóch wspólników firmy Styl.Media Sp. z o.o. prowadzącej portal Styl.fm. W dniu 31.03.2010 roku, podpisano umowę inwestycyjną, na mocy której Digital Avenue objąć ma pakiet 100% udziałów w firmie Styl.Media Sp. z o.o.

Głównym akcjonariuszem spółki Digital Avenue cały czas pozostaje MCI Managment, który posiada ponad 50% akcji. Część opiewającą na prawie 20% kapitału posiadają trzy indywidualne podmioty, natomiast Free Float wynosi 30% akcji. Liczba akcji wprowadzonych na rynek opiewa na 8.513.220 sztuk. Na ten moment kurs akcji wynosi 0,80 zł, a kapitalizacja spółki stanowi 6,81 mln zł. W przeciągu ostatniego roku spółka osiągnęła ujemną, roczną stopę zwrotu -33,88%.

S4E

Spółka oferuje informatyczne systemy do gromadzenia, ochrony i archiwizacji danych oraz rozwiązania zapewniające wysoką dostępność danych w możliwie najkrótszym czasie. Oferta firmy skierowana jest głównie do biur oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto firma oferuje pełen zakres usług związanych z wykonywaniem audytu, opracowaniem projektu koncepcyjnego, opracowaniem projektu technicznego, a także wdrożeniem zaprojektowanego systemu magazynów danych i nadzorem administracyjnym. Spółka S4E S.A. została zawiązana 9 grudnia 2000 roku, natomiast działalność operacyjną rozpoczęto w lipcu 2001 roku. W dniu 1 czerwca 2001 roku została podpisana umowa inwestycyjna pomiędzy przedsiębiorstwem a MCI Management, będącym wiodącym funduszem venture capital na rynku nowych technologii.

Początkowy kapitał zakładowy S4E został określony na kwotę 100.200 zł i dzielił się na 1.002 akcje imienne o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Po kilku nowych emisjach zwiększono liczbę akcji i kapitał zakładowy. Na ten moment można obracać 1.686.725 sztuk akcji. W 2009 roku na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podziału zysku za 2008 rok wypłacono dywidendę o wartości 0,42 zł. Była to pozytywna wiadomość dla akcjonariuszy, tym bardziej, że w roku 2008 dywidenda nie była wypłacana.

Na początku marca 2010 roku doszło do zmiany głównego akcjonariusza. MCI Management postanowił całkowicie wycofać się z inwestycji i sprzedał swoje 40% udziałów w spółce. Część akcji kupił obecny przewodniczący rady nadzorczej spółki, natomiast zdecydowaną większość odkupił Ingalil Holdings Limited, który posiada największy pakiet akcji. Free Float w spółce S4E wynosi 30%. Obecnie kurs akcji wynosi 8,49 zł, a kapitalizacja firmy wynosi 14,3 mln zł. Przez ostatni rok kalendarzowy spółka uzyskała dodatnią, roczną stopę zwrotu na poziomie 40,33%.

Viaguara

ViaGuara S.A. jest właścicielem marki kolorowych wódek o tej samej nazwie, których charakterystyczną cechą jest dodatek guarany. Firma powstała w 2002 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, aby po kilku przekształceniach w 2006 przedsiębiorstwo stało się spółką akcyjną. Firma jest właścicielem prawa do znaku towarowego ViaGuara w Polsce, USA oraz niektórych krajach europejskich. Obecnie trwa postępowanie rejestracyjne w Japonii, Rosji, na Białorusi, a także na rynkach Unii Europejskiej. Wódka pod etykietą ViaGuara jest wytwarzana i dystrybuowana przez Podlaską Wytwórnię Wódek Polmos Siedlce. Spółka ma podpisane umowy dystrybucyjne między innymi ze sklepami na stacjach PKN Orlen, grupą CEDC i litewską firmą Cignas. Ostatnia zmiana w kapitale własnym miała miejsce 2 Marca 2010 roku.

Głównym akcjonariuszem spółki ViaGuara jest MV Investment. Posiada on ponad 45% udział w kapitale zakładowym, co przekłada się na około 53% głosów na WZA. Free Float tej spółki wynosi 42%. W spółce występują akcje uprzywilejowane co do głosu. Łączna ilość akcji wyemitowanych przez spółkę wynosi 77.700.000 akcji. W ostatnich dniach kurs akcji kształtował się w pobliżu 0,15 zł, natomiast kapitalizacja spółki wyniosła 11,7 mln zł. W czasie ostatniego roku spóła zanotowała ujemną, roczną stopę zwrotu (-48,28%).

Virtual Vision

Spółka Virtual Vision S.A. została zawiązana 29 czerwca 2007 roku, a więc 2 miesiące przed swoim debiutem na rynku NewConnect. W 2009 roku obrót akcjami Virtual Vision S.A. wyniósł ponad 52 miliony złotych i spółka ulokowała sie w czołówce firm o największej płynności na NC. W dniu 15 lutego 2010 Virtual Vision S.A. wyemitowała 132.500.000 akcji z czego ponad 40% jest w wolnym obrocie. Firma zajmuje się tworzeniem cyfrowych animacji – realizuje seriale TV, gry i filmy 3D, a także tworzy programy komputerowe, pozwalające na produkcję programów telewizyjnych i filmów fabularnych oraz gier całkowicie realizowanych przy użyciu technik komputerowych.

23 marca 2010 NWZA spółki ustaliło zwiększenie kapitału zakładowego z 1.325.000 zł, do kwoty pomiędzy 1.825.000 zł, a 2.345.000 zł. W tym celu spółka wyemituje nie mniej niż 50.000.000 i nie więcej niż 102.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja. Objęcie akcji serii G nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona wszystkim podmiotom będących, w dniu podejmowania niniejszej uchwały, udziałowcami firmy LTV Live Televison GmbH pod warunkiem, że oznaczeni adresaci wyrażą zgodę na zakaz sprzedawania akcji G (Lock-up) w okresie 18 miesięcy od daty dopuszczenia akcji G do obrotu. Cena emisyjna akcji serii G wynosi 0,08 zł. W związku z planami Spółki dotyczącymi nabycia udziałów LTV Live Television GmbH prowadzone są negocjacje z wszystkimi udziałowcami LTV Live Television GmbH w celu wyrażania zgody, aby zbywane udziały opłacone zostały akcjami Spółki. Działalność LTV Live Television GmbH na wielu obszarach pokrywa się z działalnością Virtual Vision S.A. Nabycie udziałów LTV pozwoli na stworzenie transparentnej struktury Spółki i unikanie transakcji z podmiotem powiązanym.

Głównymi akcjonariuszami Virtual Vision S.A. są jej założyciele. Pakiet większościowy posiada prezes zarządu niemieckiej spółki VAP Video Production GmbH. Od 9 kwietnia bieżącego roku Prezes zarządu VAP Video Art Production GmbH wraz ze spółką jest posiadaczem ponad 46% akcji. Obecnie kurs akcji Virtual Vision S.A. wynosi około 0,07 zł, co daje kapitalizację firmy na poziomie 9,28 mln zł. W przeciągu roku spółka zanotowała ujemną roczną stopę zwrotu w wysokości -36,36%.

Wrocławski Dom Maklerski

Jest to obecnie jedyny dom maklerski posiadający swoją centralę we Wrocławiu. WDM specjalizuje się w emisji obligacji, akcji, wprowadzaniu spółek na GPW w Warszawie, fuzjach i przejęciach, a także w inwestycjach na rynku niepublicznym (private equity). Jednym z ciekawszych sposobów pozyskiwania nowych klientów przez WDM jest bezpłatne doradztwo w zakresie korzystnego inwestowania nadwyżek finansowych. Spółka powstała w 2006 roku, a jej partnerem przy prowadzeniu rachunków inwestycyjnych klientów jest Biuro Maklerskie BPH.

Wrocławski Dom Maklerski S.A. tworzy grupę kapitałową, w której pełni dominującą rolę. W skład grupy wchodzą: Central Eastern Europe Capital Sp. z o.o. (Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect), Privilege Capital Management S.A. (prowadzący inwestycje na rynku private equity) oraz Polska Sieć Biznesu Sp. z o.o. (prowadząca szkolenia dla przedsiębiorstw i inwestorów).

W samym 2010 roku Wrocławski Dom Maklerski zawarł 11 umów ze spółkami notowanymi na rynku NC lub chcącymi dopiero zadebiutować w ASO. W lutym tego roku uruchomiono kolejny fundusz typu private equity – ASTORIA Capital S.A., który w pocztowym okresie dysponować ma kapitałem równym 2,5 mln zł.

Głównymi akcjonariuszami WDM są osoby związani ze spółką. Niespełna 10% akcji posiada natomiast fundusz veture capital Totmes S.A. Spółka wyemitowała 82.500.000 akcji, z czego w wolnym obrocie znajduje się 36% akcji. Bieżący kurs wynosi około 0,7 zł, natomiast kapitalizacja firmy wynosi 57,8 mln zł. W czasie ostatniego roku spółka osiągnęła wysoką roczną stopę zwrotu na poziomie 180%.

Spośród omawianych pięciu spółek największą liczbę akcji wyemitowała spółka Virtual Vision. Największą kapitalizację posiada natomiast Wrocławski Dom Maklerski, który pod tym względem ma ogromną przewagę nad pozostałymi czterema spółkami. Należy również zwrócić uwagę, że Wrocławski Dom Maklerski trafił niedawno do NewConnect Lead, czyli 16 spółek NC, które najbliżej są wejścia na regulowany rynek GPW w Warszawie. Podsumowując działalność opisywanych spółek można zatem wywnioskować, że obecność na rynku NC przyniosła im wiele korzyści. Dodatkowe emisje akcji i zwiększony kapitał własny stworzył bowiem szanse na nowe przejęcia i nowe inwestycje na rynku.

Paweł Sobczak, IPO.pl

źródło/autor: IPO.pl