Polski Holding Rekrutacyjny S.A. szansą na konsolidację rynku HR w Polsce

Na polskim rynku rekrutacji i doradztwa personalnego powstał nowy podmiot – Polski Holding Rekrutacyjny S.A. Celem powstania spółki jest konsolidacja agencji zatrudnienia w Polsce. Holding będzie inwestował i rozwijał firmy działające na rynku pracy tymczasowej i rekrutacji. Misją grupy jest stworzenie silnego brandu stanowiącego przeciwwagę dla zagranicznych i polskich koncernów.

Struktura holdingu umożliwi wymianę wiedzy, doświadczeń i kontaktów niezbędnych do lepszego funkcjonowania na polskim rynku rekrutacji. Transfer potrzebnych informacji pomiędzy spółkami umożliwi kompleksowe dotarcie i obsługę klientów grupy. Dla wielu podmiotów wartością dodaną będzie większa wiarygodności i bezpieczeństwo, zarówno dla kontrahentów, jak i klientów spółek. Warto też podkreślić otwierającą się możliwość przystąpienia do przetargów oraz współpracy w zakresie realizacji największych w Polsce kontraktów w obszarze rekrutacji i pracy tymczasowej.

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na koniec 2009 r. funkcjonowało w Polsce 2941 podmiotów posiadających status agencji zatrudnienia, w tym 1077 świadczyło usługi pracy tymczasowej. Według raportu CIETT (International Confederation of Private Employment Agencies) Polska jest w czołówce (dokładnie na 8 miejscu) pod względem ilości podmiotów świadczących usługi rekrutacyjne na świecie. Warto dodać, że w naszym kraju przychody firm podzielone są głównie pomiędzy 4 czołowych graczy – Work Service, Randstad, Manpower i Adecco. Razem opanowały one ponad połowę rynku rekrutacyjnego. Pozostała część obrotów należy do blisko 3000 podmiotów, które nie posiadają odpowiedniego zaplecza finansowego, a także nie mogą realizować złożonych i długoterminowych projektów rekrutacyjnych.

– Rynek rekrutacji i pracy tymczasowej w Polsce jest mocno rozproszony. Często nieduże firmy, mimo sporych sukcesów osiąganych na lokalnych rynkach mają trudności zarówno z płynnością finansową, jak i rozwojem biznesu. Dla klientów ważna jest stabilizacja i finansowe bezpieczeństwo. To właśnie ma zagwarantować Polski Holding Rekrutacyjny S.A. Cel na najbliższe lata to zajęcie pozycji jednego z liderów rynku, zarówno pod względem ilości zatrudnionych przez spółki zależne, jak i obrotów oraz zysków całego holdingu. Możemy poprawiać wyniki finansowe każdej spółki optymalizując procesy oraz podnosząc jej wartość na rynku kapitałowym. Stawiamy na solidnych partnerów, z którymi tworząc grupę, w przyszłości wspólnie będziemy budować polski rynek rekrutacji i zatrudnienia – mówi Bartosz Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego S.A.

Twórcą holdingu jest Bartosz Kaczmarczyk, doświadczony manager w branży HR. Bogatą wiedzę oraz umiejętności zawdzięcza pracy dla największych firm rekrutacyjnych zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Wsparcie holdingu to przede wszystkim pozyskiwanie finansowania bieżącej działalności dla członków grupy. To także wdrażanie i stosowanie nowoczesnych metod kontrolingu finansowego dla zwiększenia opłacalności i efektywności poszczególnych spółek. O przewadze holdingu na polskim rynku pracy tymczasowej i rekrutacji świadczyć będą indywidualne sukcesy spółek kapitałowych, działających pod własnymi markami. Prowadzić je będą niezależne zarządy i struktury, czerpiące z holdingu wiedzę, bezpieczeństwo i stabilizację finansową. W przyszłości spółka planuje pozyskanie zewnętrznego finansowania za rozwój i ekspansję całego holdingu, także na rynki zagraniczne.

źródło/autor: Polski Holding Rekrutacyjny

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu