Istotne zmiany w akcjonariacie One-2-One

Zgodnie z komunikatem, który wpłynął do Spółki 28 kwietnia 2010 właściciela zmieniło 12,8% akcji One-2-One, co związane jest z zapowiadanym wyjściem funduszu MCI ze swojej najstarszej inwestycji. Poza tym, jednocześnie 1,5% walorów sprzedał Prezes Spółki, Tomasz Długiewicz, którego pakiet obejmuje obecnie 12,64% akcji.

Odbywające się od początku roku zmiany w akcjonariacie One-2-One S.A. są odzwierciedleniem zmieniającej się pozycji Spółki na rynku. Krystalizujący się bowiem segment, w którym działa firma, a także rosnące obroty całej Grupy One-2-One wskazują na kolejny etap w rozwoju samego przedsiębiorstwa, jak i całej branży.

W styczniu br. znaczącymi akcjonariuszami Spółki zostali inwestorzy strategiczni posiadający wieloletnie doświadczenie i wiedzę dotyczącą branży mobilnej i usług marketingowych. Wzmocnienie akcjonariatu w tym zakresie, stanowi ważny element w koordynacji dalszych prac i podejmowaniu działań dotyczących budowania i realizacji strategii dla Grupy One-2-One na następne lata.

Obecnie dochodzi do wyjścia z inwestycji przez fundusz venture capital – MCI Management, który od wielu lat był istotnym akcjonariuszem Spółki. Dokonane 27 kwietnia 2010 roku transakcje są spełnieniem składanych wcześniej deklaracji dotyczących wyjścia Funduszu z tej inwestycji. W wyniku transakcji pakietowych właścicielami 12,8% akcji One-2-One stały się instytucje finansowe dostrzegające znaczne zmiany, jakie zaszły w Grupie One-2-One w ostatnich kilkunastu miesiącach zarówno w zakresie rozwoju biznesu, jak i tworzącej się struktury akcjonariuszy. W transakcjach, o których od 27 kwietnia informowały media, nie brał udziału Tomasz Długiewicz, największy akcjonariusz i jednocześnie Prezes Zarządu Spółki.

Tomasz Długiewicz dokonał sprzedaży części swojego pakietu w osobnym trybie, również w transakcji pozasesyjnej. Ostatecznie, w wyniku sprzedaży 99.000 akcji One-2-One stanowiących 1,5% wszystkich wyemitowanych walorów, po cenie 8,90 zł za akcję, Prezes Zarządu pozostaje nadal największym akcjonariuszem posiadającym 12,64% akcji. Długiewicz podkreśla jednocześnie, że – Przeprowadzone zmiany w ramach struktury całego akcjonariatu, powinny stanowić istotny impuls do dalszego wzrostu wartości Grupy One-2-One.

Zrealizowane większościowe wyjście z One-2-One S.A. jest zgodne z komunikowaną wcześniej przez MCI strategią zakładającą całkowite wyjście ze Spółki do końca 2010 r. Jest to jedna z naszych najstarszych inwestycji. Zaangażowanie przez MCI prywatnych inwestorów branżowych w styczniu 2010 oraz obecne pozyskanie instytucjonalnych inwestorów finansowych jest finalnym elementem naszej strategii inwestycyjnej w relacji do O2O i ma na celu utrzymanie stabilnej struktury akcjonariatu Spółki po wyjściu MCI. Współpraca Funduszu ze Spółką przyniosła doskonałe rezultaty dla MCI oraz założycieli, Zarządu, a także innych akcjonariuszy O2O. W całym okresie zaangażowania w Spółkę – tj. od 2002 do 2010 roku, MCI zrealizował niezwykle satysfakcjonującą średnioroczną stopę zwrotu (IRR) na poziomie ponad 105%.

Jest to jednocześnie potwierdzeniem efektywnej współpracy zespołu Funduszu z Zarządem Spółki, która pozwoliła na zbudowanie pozycji One-2-One jako lidera polskiego rynku marketingu mobilnego. – mówi Sylwester Janik, Venture Partner w MCI Management S.A.

źródło/autor: One-2-One

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu