Grupa FAMUR: kontrakty z Kompanią Węglową sięgnęły ponad 60 mln zł

Grupa FAMUR – wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – zawarł w okresie od 4 listopada 2009 do 29 kwietnia 2010 szereg umów jednostkowych z Kompanią Węglową. Kontrakty przekroczyły łącznie kwotę 60,5 mln zł. Umowa ramowa z KW o największej wartości zawarta została przez konsorcjum spółek FAMUR SA i FAMUR Sp. z o.o. na sumę ponad 9,3 mln zł.

Przedmiotem umowy o wartości ponad 9,3 mln zł jest świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych produkcji FAMUR SA eksploatowanych w oddziałach Kompani Węglowej.

„W obecnych warunkach rynkowych ogromne znaczenie mają trwałe relacje z kluczowymi odbiorcami. Ostatnie kontrakty z Kompanią Węglową traktujemy jako dobrą prognozę na kolejne kwartały tego roku. Wierzymy, że w niedługim czasie polskie kopalnie zwiększą zamówienia na nowe maszyny i urządzenia, wpływające na wzrost bezpieczeństwa górników i efektywność wydobycia” – mówi Waldemar Łaski, prezes zarządu FAMUR SA.

Grupa FAMUR jest partnerem głównych polskich spółek węglowych, do których należą: Kompania Węglowa, Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Katowicki Holding Węglowy. Współpraca dotyczy zarówno dużych inwestycji – obejmujących sprzedaż nowych urządzeń – jak również najmu maszyn oraz dostaw części zamiennych i usług serwisowych.

Oferta Grupy FAMUR jest systematycznie rozwijana o innowacyjne rozwiązania dla górnictwa, obejmujące nowoczesne maszyny i systemy informatyczne. W tym celu w marcu 2010 Grupa zawarła z Politechniką Śląską porozumienie o współpracy w zakresie wspierania edukacji i rozwoju kariery młodych ludzi oraz podejmowania prac badawczych i naukowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu