Znakomite wyniki Grupy NORDEA dzięki wyższym przychodom i poprawie portfela kredytowego

Nordea AB, główny akcjonariusz Nordea Bank Polska, podsumował wyniki za pierwszy kwartał 2010 r. Przychody grupy wyniosły do 2,3 mld euro, co stanowi wynik o 7 proc. lepszy niż w IV kw. 2009 r. O 27 proc., do 678 mln euro wzrósł kwartalny zysk netto skorygowany o ryzyko.

Wyższy zysk operacyjny dzięki niższym kosztom i wyższym przychodom. Zysk operacyjny Nordea AB w I kw. 2010 r. wyniósł 878 mln euro, co stanowiło wynik o 48 proc. lepszy niż w IV kw. 2009 r. i 5 proc. lepszy niż w I kw. 2009 r. Poprawa wyników to m.in. efekt spadku kosztów o 5 proc. w porównaniu do ostatnich trzech miesięcy 2009 r. W okresie od stycznia do marca 2010 r. wyniosły one 1,17 mld euro. Z kolei przychody operacyjne wzrosły do 2,3 mld euro z 2,16 mld euro w IV kw. 2009 r. i 2,28 mld euro w I kw. ub. r. Przychody prowizyjne i odsetkowe wyniosły 475 mln euro (poprawa w porównaniu z poprzednim kwartałem o 3 proc.). Zysk netto grupy za I kw. to 643 mln euro.

Dalsza stabilizacja jakości portfela kredytowego. Współczynnik kredytów nieregularnych spadł do 37 pkt. bazowych wobec 52 punktów bazowych w IV kwartale ub. r.

Dynamiczny rozwój współpracy z klientami. Liczba klientów z kategorii „Gold” i Bankowości Prywatnej zwiększyła się w grupie o 12,5 tys. Bank zwiększył udziały rynkowe w segmencie klientów korporacyjnych i kredytów hipotecznych, a także na rynku funduszy inwestycyjnych.

Prognoza. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Nordea spodziewa się osiągnięcia w 2010 r. niższego zysku skorygowanego o ryzyko aniżeli w 2009 r. ze względu na niższe przychody w Pionie Skarbu. Jednakże straty kredytowe netto w 2010 r. będą prawdopodobnie niższe niż w 2009. Jakość portfela kredytowego ulega dalszej stabilizacji wraz z poprawą warunków makroekonomicznych.

– Wynik Nordea za pierwszy kwartał bieżącego roku był znacząco lepszy od osiągniętego w poprzednim kwartale, a zarazem wyższy, niż wynik osiągnięty w mocnym, pierwszym kwartale ubiegłego roku. Wzrosły przychody ogółem, z kolei koszty zmalały w porównaniu z poprzednim kwartałem, co przyczyniło się do niemal 50-procentowego wzrostu zysku operacyjnego. Współczynnik strat kredytowych obniżył się do 37 punktów bazowych. Korzystnie kształtowały się przychody odsetkowe netto, dzięki solidnym wynikom na współpracy z klientami. Aby móc osiągnąć ambitne cele wyznaczone na rok, Nordea skupia się na strategii ostrożnego wzrostu oraz wdrażaniu inicjatyw Grupy dotyczących wzrostu, wydajności i solidnych fundamentów – powiedział Christian Clausen, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Nordea.

źródło/autor: Nordea Bank Polska

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu