Zbigniew Biskupski w zarządzie spółki INFOR Ekspert

Od 1 maja skład zarządu spółki INFOR Ekspert (Grupa INFOR PL) zostanie poszerzony o Zbigniewa Biskupskiego, który obejmie stanowisko członka zarządu nadzorującego sprawy wydawnicze.

Tym samym od maja zarząd spółki będzie trzyosobowy: Antoni Kiersnowski jako prezes oraz Aneta Kowalska i Zbigniew Biskupski jako członkowie zarządu.

Zbigniew Biskupski był dotychczas I zastępcą redaktora naczelnego „Dziennika Gazety Prawnej” (wydawanego przez INFOR Biznes). Jest związany z Grupą INFOR PL od 15 lat. Realizował wiele projektów wydawniczych INFOR-u.

Zbigniew Biskupski w DGP odpowiadał ostatnio m.in. za rozwój części specjalistycznej DGP w zakresie prawa i podatków. Ten zakres obowiązków przejmie zastępca redaktora naczelnego Marek Kutarba.

Kierownictwo „Dziennika Gazety Prawnej” stanowią: Tomasz Wróblewski – redaktor naczelny oraz jego czterej zastępcy Krzysztof Bień, Marek Kutarba, Marcin Piasecki i Andrzej Talaga.

źródło/autor: INFOR PL

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu