Polskie przedsiębiorstwa rozpoczynają wykorzystanie serwisów społecznościowych na potrzeby komunikacji biznesowej

Firma Cisco przedstawiła wyniki ankiety prezentujące wykorzystanie Internetu jako narzędzia do efektywnej komunikacji biznesowej w polskich przedsiębiorstwach. Badanie zostało przeprowadzone na niereprezentatywnej grupie ponad sześciuset trzydziestu przedstawicieli działów IT z największych polskich spółek podczas konferencji Cisco FORUM 2010 roku.

Przedsiębiorcy dostrzegają potencjał serwisów społecznościowych i zaczynają wykorzystywać ich zalety w działaniach biznesowych. Przede wszystkim małe i średnie firmy widzą w serwisach społecznościowych szansę na wyróżnienie się wśród konkurencji i poprawę kontaktów z klientami i partnerami.

Aż 14 % ankietowanych korzysta już lub też planuje wykorzystać serwisy społecznościowe na potrzeby komunikacji biznesowej w swoich firmach. Po uporządkowaniu średnich według wielkości firm, raport wskazuje, że największy odsetek firm (aż 23 % respondentów), które planują lub też już uruchomiły serwisy społecznościowe na potrzeby komunikacji biznesowej mieści się wśród średniej wielkości firm zatrudniających od 250 do 499 osób. Dla firm zatrudniających od 500 do 4999 osób wynosi on 12 %, natomiast dla firm zatrudniających od 5000 do 9999 osób ten sam wskaźnik jest jeszcze niższy i wynosi jedynie 8 %.

„Obecnie zmiany na rynku możliwe są dzięki upowszechnieniu Internetu oraz nowych sposobów współpracy i wymiany informacji. Modyfikowane są struktury przedsiębiorstw jak również sposoby komunikacji wewnętrznej a przede wszystkim zewnętrznej. Rozwiązania Web 2.0, w tym serwisy społecznościowe, zostały zapoczątkowane przez entuzjastów Internetu a dopiero później zaadoptowane przez firmy. Wyniki ankiety sugerują, że to właśnie małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa potrafią sprawnie wprowadzać znaczące zmiany w swojej infrastrukturze informatycznej, dostosowywać się do zmieniających się wymagań klientów i szybko reagować na potrzeby rynku między innymi dzięki wykorzystaniu serwisów społecznościowych” – powiedział Paweł Malak, dyrektor generalny Cisco w Polsce.

Jeśli chodzi o obecność w Internecie, to firmy przede wszystkim koncentrują się na posiadaniu własnej strony WWW (prawie 61 % odpowiedzi). Część przedsiębiorstw posiada interaktywną stronę informacyjną, za pośrednictwem której klienci mogą się rejestrować, dokonywać zamówień i sprawdzać status dostaw (22 %). Aż w 14 % przypadków firma obecna jest w serwisach społecznościowych. Najmniej, 3 % ankietowanych przedstawicieli firm, korzysta z serwisu Twitter, aby przekazywać klientom najważniejsze informacje biznesowe.

W pytaniu dotyczącym barier jakie istnieją przy wprowadzaniu rozwiązań społecznościowych prawie 19 % uważa, że podstawową przeszkodą we wdrożeniu serwisów społecznościowych jest brak osób, które mogłyby się zająć tematem. Prawie 26 % uważa brak procedur określających obecność firmy w serwisach społecznościowych za największą przeszkodę w ich wdrażaniu. Dla 23 % największą przeszkodą są braki organizacyjne, brak decyzji dotyczącej odpowiedzialności konkretnej komórki organizacyjnej za wdrażanie serwisów społecznościowych. Aż 32 % uważa, że największą barierą we wdrażaniu serwisów społecznościowych jest kierownictwo firmy, które jest mało przekonane, że obecność w serwisach społecznościowych przyczyni się do rozwoju firmy i zwiększenia jej przychodów.

Niemal wszyscy ankietowani (ponad 95 %) korzystają z Internetu codziennie. Ponad 63 % ankietowanych korzysta z Internetu ponad 5 godziny dziennie, 32 % korzysta z Internetu do 3 godzin dziennie. Najczęściej korzystamy z Internetu w pracy (prawie 50%). Ponad 40 % respondentów korzysta z Internetu zarówno w pracy jak i w domu. Natomiast 12 % ankietowanych korzysta z Internetu w pracy, w domu jak i są użytkownikami zdalnych rozwiązań (korzystają z hot-spotów i urządzeń mobilnych).

Ponad 17 % respondentów podczas czasu wolnego korzysta z internetowych usług bankowych, 12 % dokonuje zakupów internetowych, a dla 10 % ankietowanych Internet jest źródłem rozrywki (muzyki, filmy czy też gry sieciowe). Jedynie 5 % respondentów podczas czasu wolnego korzysta z serwisów społecznościowych takich jak Facebook czy też Goldenline. Nieco ponad 3 % ankietowanych tworzy treść internetową poprzez prowadzenie własnej strony, pisanie bloga czy też aktywne uczestnictwo w forach dyskusyjnych.

Dla porównania w lipcu 2009 roku Centrum Badania Opinii Publicznej przeprowadziło badanie dotyczące korzystania z Internetu na reprezentatywnej grupie dorosłych mieszkańców. Według danych CBOS-u blisko co trzeci respondent (30%), czyli niemal dwie trzecie internautów, zarejestrował się w jakimś portalu społecznościowym (np. Nasza-klasa, Facebook, MySpace, GoldenLine). Portal Nasza-klasa ma blisko 11 milionów użytkowników, Facebook ponad 3 miliony użytkowników, natomiast serwis GoldenLine ponad 1 milion zarejestrowanych użytkowników.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu